nieuws

‘Loonmatiging werkt collectiviteiten voor ondernemingen in de hand’

Archief

Niet alleen op het terrein van de sociale wetgeving maar ook op het gebied van loonmatiging werkt het overheidsbeleid in de richting van totaalpakketten van collectieve verzekeringen.

Dat betoogde M. Kerkhof, vice-voorzitter van de raad van bestuur van Amersfoortse Verzekeringen, in een voordracht voor de Limburgse Assurantie Club Zuid over het onderwerp employee benefits (werknemersvoorzieningen).
Voor de loonmatiging zoeken werkgevers en werknemers compensatie in secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, aldus Kerkhof.
Die compensatie voor werknemers(organisaties) kan gevonden worden in een totaalpakket op collectief ‘zorgterrein’. Zo’n totaalpakket past volgens hem ook goed in het sociaal beleid van werkgevers die op het terrein van arbeidsvoorwaarden een cafetaria-systeem willen hanteren. “Met het loonmatigingsbeleid heeft het intermediair dus een extra argument om employee benefits-produkten aan zijn relaties aan te bieden. Ook hier werkt het overheidsbeleid dus in het voordeel van verzekeraars en tussenpersonen”.
Voorsprong
De adviesgevoeligheid van het traject employee benefits geeft volgens Kerkhof de tussenpersonen een voorsprong op de direct-writers. De belangrijke troef van de tussenpersoon is volgens hem hun deskundigheid en de objectiviteit van hun advies.
Kerkhof: “Doordat de verzekeraar bij employee benefits-produkten vaak een aantal administratieve taken van de tussenpersoon overneemt dankzij de ‘1 loket-benadering’, kan de tussenpersoon bovendien over meer tijd beschikken voor zijn advisering”.
Pensioenfondsen
Ook in de strijd met pensioenfondsen en bedrijfstakverzekeraars is volgens de directeur van de Amersfoortse het intermediair in het voordeel bij employee benefits. Door de verwachte opheffing van de verplichte winkelnering bij bedrijfstakpensioenfondsen en -verzekeraars zal deze markt ook betreden kunnen worden door verzekeraars en intermediair. “En dan hebben u en wij een voordeel met employee benefits-produkten, want voorlopig zijn pensioenfondsen nog niet in staat totaalconcepten te bieden waarin bijvoorbeeld ook ziektekostenverzekeringen zijn opgenomen”.

Reageer op dit artikel