nieuws

Loongrens voor het ziekenfonds f 64.400

Archief

De loongrens voor het ziekenfonds, die nu f 64.300 is, wordt volgend jaar opgetrokken naar f 64.600.

De speciale bejaarden-inkomensgrens voor het ziekenfonds, wordt volgend jaar opgetrokken van f 40.900 naar / 41.100. Dit is een voorstel van het CVZ, het College voor Zorgverzekeringen. Het voorstel wordt altijd onverkort door de minister overgenomen.
Bij de berekening is het CVZ ervan uitgegaan, dat het wetsvoorstel wordt aangenomen waarmee kleinere zelfstandigen verplicht worden om zich bij het ziekenfonds te verzekeren. Met dit wetsvoorstel is de Tweede Kamer reeds akkoord. De Eerste Kamer moet zich er nog over buigen. Mocht het wetsvoorstel niet worden aangenomen dan komen er andere grenzen, omdat het nodig is de instroom van zelfstandigen qua aantallen verzekerden te compenseren met de uitstroom van verzekerden boven loon- of inkomensgrens. In dat geval wordt de loongrens f 65.800 en de inkomensgrens voor bejaarden / 41.800.

Reageer op dit artikel