nieuws

Loongrens 2001: ¦ 65.700

Archief

De loongrens voor het ziekenfonds wordt volgend jaar opgetrokken van f 64.600 naar f 65.700.

De speciale bejaarden-inkomensgrens voor het ziekenfonds, die nu f 41.10 bedraagt wordt in 2001: f 41.800. De inkomensgrens voor zelfstandige ondernemers gaat van f 41.200 naar f 42.000.
Genoemde bedragen zijn voorstellen van het CVZ, het College voor Zorgverzekeringen. De voorstellen worden altijd onverkort door de minister overgenomen.

Reageer op dit artikel