nieuws

Looneis van 3,25% aan Centraal Beheer

Archief

De vakbonden De Unie en BBV eisen een structurele loonsverhoging van 3,25% voor medewerkers van Centraal Beheer. De bonden streven naar een nieuwe eenjarige cao, die per 1 april zou moeten ingaan.

De Unie en BBV hebben hun voorstellen tot een minimum beperkt in verband met een mogelijke concern-cao voor de Achmea Groep, waarvan Centraal Beheer onderdeel is. In deze concern-cao zouden de arbeidsvoorwaarden van medewerkers in dienst van alle Achmea-bedrijven, waaronder ook de banken, moeten worden geregeld.
CB-Select
In de (minimum)cao voor Centraal Beheer willen de vakorganisaties laten vastleggen dat het keuzesysteem CB-Select integraal van toepassing is op medewerkers met een werkweek van gemiddeld 36 uur vanwege het werken op verruimde bedrijfstijden. “Ook voor hen moet de mogelijkheid openstaan om maximaal 104 uur arbeidtijdsverkorting om te zetten in overige arbeidsvoorwaarden”, aldus de vakorganisaties.
De Unie en BBV willen verder regelen dat het aantal tijdelijke contracten en uitzendkrachten tot “een absoluut minimum wordt beperkt”. De bonden vrezen anders voor een groeiende tweedeling. “Wij kiezen primair voor interne flexibiliteit boven externe flexibiliteit.”
Verder eisen de vakbonden dat er opnieuw vijftien bovenbudgettaire werkervaringsplaatsen voor allochtonen beschikbaar worden gesteld, waarbij na een jaar een reëel uitzicht moet zijn op een vaste aanstelling.

Reageer op dit artikel