nieuws

‘Loondoorbetaling bij ziekte verlengen naar vijf jaar’

Archief

SER-kroonlid Robin Linschoten denkt dat de politiek gaat kiezen voor vijf jaar in plaats van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Hij zei dit op het introductiecongres van Allianz Inkomensverzekeringen.

Volgens Linschoten zijn wij in Nederland te lang gericht geweest op de polisvoorwaarden, zoals de toegang, de hoogte en de duur van de polis, en te weinig op beheersing van de schadelast. Hij hield dan ook een warm pleidooi om de gevolgen van de risico’s als ziekte en arbeidsongeschiktheid daar neer te leggen waar ze het meest beïnvloedbaar zijn.
“Als de politiek kiest voor vijf jaar loondoorbetaling bij ziekte dan zijn we af van de ellendige claimbeoordeling en kunnen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zich gaan bezighouden met re-integratie. Als de uitkeringen dan betaald worden door de Sociale Verzekeringsbank, is er geen behoefte meer aan het UWV. Dat levert een besparing op van meer dan 22.000 FTE’s.”, aldus Linschoten. “Daarna zouden de werknemers bij aanhoudende ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen krijgen”, aldus het SER-kroonlid.
Inkomenszekerheid
Het congres van Allianz had als titel ‘Inkomenszekerheid in 2012′, waarbij behalve Robin Linschoten ook hoogleraar Leo Stevens en oud-staatssecretaris Steven van Eijck, in de toekomst blikten.
Stevens liet zich kritisch uit over de korte termijnvisie die de politiek de afgelopen jaren kenmerkt. In zijn visie moet de Nederlandse samenleving naar een situatie waarin burgers en overheid bereid zijn, binnen verantwoorde kaders, meer risico’s te lopen. Zo stelt hij voor om bij ziekte de eerste vijf ziektedagen voor rekening van de werknemer te laten komen, bijvoorbeeld door deze af te boeken van de vakantiedagen. Daarnaast kon Stevens zich goed voorstellen dat werknemers met een inkomen hoger dan _ 60.000 een veel grotere vrijheid krijgen om hun oudedagsvoorziening naar eigen voorkeuren in te richten. “Tot een bepaald niveau is het goed dat mensen gevrijwaard worden van bepaalde risico’s, maar bij een inkomen van boven de _ 60.000 mag ik dat toch zeker zelf bepalen?”, aldus Stevens.
Onbetrouwbaar
Steven van Eijck legde de nadruk op de onbetrouwbaarheid van de overheid. Volgens hem levert de terugtrekking van de overheid alleen maar schijnzekerheid op. Als voorbeeld ging hij in op de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. “Het lijkt dat ze daar van afblijven, maar in de afgelopen jaren zijn er al diverse maatregelen genomen die deze aftrekbaarheid ingeperkt hebben, zoals bijvoorbeeld de bijleenregeling.” Hij ziet deze schijnzekerheid ook terug op het terrein van de werknemersverzekeringen tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, waar hij een aanbodgeoriënteerde, ongeloofwaardige en onbetrouwbare overheid ziet. De oplossing ligt volgens hem in een overheid die overschakelt naar de vraagfilosofie. “Wat heeft de burger nodig en welke verantwoordelijkheid kan hij zelf dragen?”
Verantwoordelijkheid
Als laatste spreker op het congres kwam Hans Vroon, directeur van de vakcentrale MHP, aan het woord. Hij kon zich wel vinden in de woorden van de voorgaande sprekers om de verantwoordelijkheid voor werkgevers groter te maken. “Ondanks dat er elementen zijn die een werkgever niet kan bevloeden, ligt het grootste risico voor ziekte en arbeidsongeschiktheid toch bij de werkgever”, aldus Vroon.
Een uitzondering maakte hij voor kleine werkgevers. “Ook bij de WIA-hiaatverzekering zou voor hen sprake moeten zijn van een gedifferentieerde premie.”
Differentiatie
Govert Trouwborst, directeur van Allianz Inkomensverzekeringen, had het congres geopend. Hij sprak van een verder terugtredende overheid waarbij de verantwoordelijkheden voor het treffen van voorzieningen in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid meer en meer richting werkgever en werknemer verschuiven. “Zowel in het particuliere als in het collectieve segment verwachten wij dat daarbij een verdere differentiatie zal plaatsvinden op individueel te beïnvloeden risicokenmerken. Verzekerden die bijvoorbeeld niet roken, zullen steeds vaker bij zorg- en inkomensverzekeringen zien dat premies lager zijn dan de premies voor rokers”, aldus Trouwborst.
het risico daar waar het gelopen wordt.”

Reageer op dit artikel