nieuws

Loondienstadviseurs Eerste Hollandsche weer onder druk

Archief

De loondienstadviseurs van Eerste Hollandsche, onderdeel van Generali, zullen dit jaar méér moeten produceren om aan hetzelfde provisie-inkomen als vorig jaar te komen. Gemiddeld zal de productiegroei 15% moeten bedragen.

De nieuwe honoreringsregeling is per brief aan de loondienstorganisatie meegedeeld. De regeling bestaat onder meer uit een gewijzigd puntenstelsel. Bij levensverzekeringen is er niets veranderd. Bij schadeverzekeringen zijn de puntenscores voor brand-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen aanzienlijk gedaald; voor autoverzekeringen is deze verhoogd.
Voor de modale adviseur is door de maatschappij als rekenmodel gegeven, dat er “voor een gelijk inkomen inclusief index een groei zal moeten plaatsvinden van 15%” Hoe die groei kan plaatsvinden? “Door productiestijging en sluitgedrag-aanpassing”, is het recept dat bij het rekenmodel is gevoegd.
De adviseurs van Eerste Hollandsche hebben gelaten op de nieuwe beloningsingreep gereageerd. Vijf jaar geleden, toen ook een reeks maatregelen werd ingevoerd om tot een hogere productiviteit per loondienstagent te komen, was sprake van een woede-uitbarsting onder de toen nog 130 adviseurs. Er vielen termen als ‘wurgcontract’ en ‘dictaat’.
De vakorganisaties gaven de adviseurs, die zich destijds massaal organiseerden, het advies niet met de nieuwe honoreringsregeling akkoord te gaan. In een rechtszaak werden de werknemers in die houding gelijkgesteld, maar in hoger beroep trok de werkgever toch aan het langste eind. De Generali-groep motiveerde de ingreep met het argument, dat de productiviteit van de adviseurs van Eerste Hollandsche 50% lager zou liggen dan bij vergelijkbare loondienstorganisaties.
Leegloop
De salarisdaling annex verhoogde productie-eisen leidden toen tot een leegloop. Het aantal adviseurs daalde van 130 naar 50 vorig jaar. Volgens Generali zijn het er nu nog 50, maar volgens een ingewijde was het precieze aantal adviseurs eind vorig jaar al gedaald tot 38.
De overgebleven adviseurs zijn naarstig op zoek naar een andere baan of trachten zelfstandig verder te gaan. “De volledige sanering van de loondienstorganisatie is slechts een kwestie van tijd. Eerste Hollandsche gaat samenwerken met het intermediair. Daarvoor worden momenteel portefeuilles van vacante rayons, achtergelaten door vertrokken adviseurs, te koop aangeboden. Eerste Hollandsche gaat de leegte opvullen die Generali, die zich op hogere segmenten gaat richten, in de gezinsmarkt achterlaat.”
De maatschappij wil op termijn samenwerken met 240 kleine assurantiekantoren die de Eerste Hollandsche als primaire maatschappij hebben (zie verder pag. 34).

Reageer op dit artikel