nieuws

London: opvallend weinig aanvragen komen via GIM binnen

Archief

Verzekeraar London (Allianz) heeft met alle grote systeemhuizen een GIM-koppeling gerealiseerd voor zowel nieuwe aanvragen als mutaties. Opvallend vindt de verzekeraar hoe weinig aanvragen via GIM binnenkomen.

“Het is een totaal marktprobleem”, analyseert London-directeur Hein Aanstoot. De Generieke Interface Manager (GIM) is in het leven geroepen om de administratie bij het intermediair te vereenvoudigen. Daar is vrij veel geld aan uitgegeven. Nu blijkt dat het intermediair het veel minder gebruikt in verband met het niet goed kunnen afstemmen van de producten. Voor het intermediair is het werken via het extranet van de verzekeraar op dit moment sneller dan via de GIM, ondanks dat er door systeemhuizen oplossingen zijn gebouwd”, aldus Aanstoot. “Bij ons maakt nog geen 10% van het intermediair gebruik van de GIM.”
Volgens Aanstoot is ondanks alles de GIM geen verkeerde investering. “Het is nog een kwestie van tijd. Het voordeel van de GIM gaat opwegen tegen het gebruik van het extranet. Dat lijkt nu sneller, maar als de gegevens terugkomen, moet je het alsnog invoeren in je systeem. Wat de kans op fouten ook weer vergroot.”
Bij London komt 78% van de totale productie binnen via het extranet. “Mutaties beginnen nu ook op gang te komen. Inmiddels komt ongeveer 50% binnen via het extranet.”
Digitale correspondentie
London stelt op het gebied van digitale correspondentie grote stappen te hebben gemaakt. “Alle documenten van zowel de polis- als de financiële administratie en de schadecorrespondentie kunnen in digitale vorm aan het intermediair worden aangeleverd”, aldus Aanstoot.
“Deze uitbreiding sluit naadloos aan op de activiteiten op ons extranet. Wat vandaag aan nieuwe aanvragen of mutaties wordt ingevoerd, heeft het intermediair dezelfde avond al per e-mail binnen. De documenten bestemd voor verzekerden, zoals de polis en de verzekeringsvoorwaarden, worden nu nog niet digitaal verzonden. Zodra dit juridisch is toegestaan, gaan wij dit ook beschikbaar stellen”, zegt Aanstoot.
Lagere schadelast
Ondanks een lager dan geplande beleggingsopbrengst over de technische voorzieningen zorgde de lagere schadelast, met name veroorzaakt door een lagere schadefrequentie, voor een goed resultaat over 2005. Zowel het directe als indirecte bedrijf hebben bijgedragen aan het technisch resultaat. De nettowinst kwam uit op _ 20,9 (19,1) mln. Het premie-inkomen steeg met 4,2% naar _ 326 (313) mln. Het resultaat van de technische rekening kwam uit op _ 22,6 (17,6) mln.

Reageer op dit artikel