nieuws

London & Lancashire gaat in leven

Archief

Schadeverzekeraar London & Lancashire (L&L) gaat binnen afzienbare tijd levenproducten aanbieden aan het intermediair. Daartoe is een ‘slapende’ vennootschap Universal Leven NV nieuw leven ingeblazen.

Universal Leven NV is in 1975 opgericht door Norwich Union, maar nooit als maatschappij actief geweest. Door de overname van Norwich Union kwam de lege NV in handen van de Royal Nederland Verzekeringsgroep NV.
Op 1 augustus van dit jaar is Universal Leven met vernieuwde statuten voortgezet. De levenmaatschappij lijkt nu daadwerkelijk te worden geactiveerd, want kortgeleden verkreeg het van de Verzekeringskamer vergunning voor de uitoefening van levensverzekeringen algemeen en levensverzekeringen verbonden aan beleggingsfondsen.
Universal Leven is gevestigd aan het Rokin 69 te Amsterdam, in het hoofdkantoor van London & Lancashire. De directie wordt gevormd door A.J. Paauw (hoofd actuariaat Royal Leven) en G. Rigter (directielid L&L). Aandeelhouder van zowel Universal Leven als van L&L is de Royal Nederland Verzekeringsgroep.
Prematuur
Zowel Rigter als Royal-directielid F. Rosenmuller zeggen nog niet veel te kunnen vertellen over hun plannen met Universal Leven. Rosenmuller: “Het is de bedoeling dat London & Lancashire een breder productenpakket gaat bieden aan het intermediair. Dus niet alleen schade- maar ook levenproducten.”
“Daartoe is Universal Leven nieuw leven ingeblazen. De vergunning is binnen. Hoe het plaatje uiteindelijk wordt ingevuld – bijvoorbeeld of de levenproducten het label London & Lancashire danwel Universal Leven gaan dragen? -, is nog onduidelijk. De plannen zijn erg prematuur, wat dat betreft.”
Het bruto premie-inkomen van London & Lancashire bedroeg in 1995 f 166,7 (151,0) mln, waarvan f 131,8 (104,5) auto. Ter vergelijking: het premie-inkomen van Royal Nederland (inclusief L&L) beliep vorig jaar f 1.083 (944) mln, waarvan f 821 (725) schade. Daarvan was f 502 (396) mln voor autopolissen.

Reageer op dit artikel