nieuws

Loket transportcriminaliteit opgericht

Archief

Het Openbaar Ministerie (OM) en de koepelorganisaties van de transportbranche slaan de handen ineen om transportcriminaliteit aan te pakken. Daarom wordt per 1 augustus bij het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) een vast aanspreekpunt ingericht voor de transportsector: het loket transportcriminaliteit.

Dit loket ondersteunt de transportbranche in de strijd tegen diverse vormen van criminaliteit. Het is de opsporingsinstanties behulpzaam bij het verbeteren van hun informatiepositie en bij het opstellen van een criminaliteitsanalyse ten aanzien van de transportbranche.
Met het loket transportcriminaliteit wordt het mogelijk om onderling informatie uit te wisselen en betrokken transportondernemers sneller over lopende en afgeronde strafzaken te informeren, aldus het Openbaar Ministerie. Doordat het loket alle incidenten en aangiften op dit gebied in kaart brengt, ontstaat bruikbare informatie voor opsporingsinstanties.
De oprichting van het loket vloeit voort uit een Convenant dat vorig jaar is gesloten tussen het OM en de koepelorganisaties in de transportbranche, Transport en Logistiek Nederland (TLN), EVO en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) om de aanpak van de criminaliteit in de transportbranche beter op elkaar af te stemmen.

Reageer op dit artikel