nieuws

Lokale Rabobanken sluiten meer polissen

Archief

De 188 lokale Rabobanken hebben vorig jaar meer verzekeringen verkocht. Met een provisieomzet van _ 379 (364) mln (+4%) vormen zij het grootste assurantiebemiddelingsbedrijf van ons land.

Het grootste succesnummer in het verzekeringsaanbod van de Rabobanken is de Alles-in-één-Polissen. In de boeken van huisverzekeraar Interpolis werden per saldo 39.000 nieuwe pakketpolissen bijgeschreven, waarmee het aantal op net iets meer dan 1,2 miljoen is uitgekomen. Het aandeel van particuliere polishouders met meer dan twee verzekerde rubrieken, steeg verder naar 50,4% (48,0%).
Van de zakelijke pakketpolis (Bedrijven Compact Polis) lopen er nu 172.000 (168.000). Verder maakt Rabobank Nederland melding van 23% meer afgesloten reisverzekeringen, van een eindscore ultimo 2006 van 102.500 ziektekostenverzekerden en van een noemenswaardige toename in auto-, woonhuis- en overlijdensrisicoverzekeringen. Dat laatste hangt nauw samen met de toegenomen afzet van hypotheken.
Hypotheken
De particuliere hypotheekportefeuille van Rabobank Nederland is vorig jaar met 12% gegroeid tot _ 160,9 (143,1) mld. Het marktaandeel in de hypotheekproductie steeg naar eigen zeggen met 2,5 procentpunt tot 25,5%. “Een gezonde stijging”, concludeert de bank, wijzend op “de zware concurrentiestrijd op de Nederlandse hypotheekmarkt en de zijeffecten van de fusiebewegingen bij de lokale Rabobanken”.
De lokale Rabobanken krikten hun aandeel op van 18,9% naar 20,3% en het intermediaire label Obvion groeide tot 5,2% (4,1%) marktaandeel. Het succes van Obvion was deels het gevolg van de introductie van de Obvion Basishypotheek; sinds maart 2006 leverde dit product _ 2,7 mld aan uitgezet hypothecair krediet op. Dit is ruim 40% van de totale hypotheekproductie van Obvion, groot _ 6,1 mld.
Qua resultaten wijst Rabobank op afnemende rentemarges door de hevige concurrentiestrijd. Tevens deed de gestegen rente de behoefte bij klanten om hun hypotheek vervroegd af te lossen dalen, met een lager bedrag aan ontvangen boeterente tot gevolg. “Het binnenlands retailbankbedrijf, bestaande uit de lokale Rabobanken en Obvion, realiseerde een nettowinst van _ 1.091 (1.024) mln.”

Reageer op dit artikel