nieuws

Lisv: WAO-premie niet hoger bij aansprakelijke daad

Archief

Werkgevers uiten al lang hun ongenoegen dat zij opdraaien voor ziekteverzuim dat is veroorzaakt door derden. Het Lisv stelt nu een aparte regeling voor.

Als werknemers arbeidsongeschikt worden, gaat daardoor de gedifferentieerde WAO-premie van de werkgever omhoog. Werkgevers vinden dat onredelijk indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een daad van een derde, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval. Als de dader aansprakelijk kan worden gesteld, verhaalt de uvi de kosten van de uitkering op de dader cq diens verzekeraar, maar dit laat onverlet dat de werkgever meer WAO-premie moet betalen. Het Lisv, het landelijk instituut voor sociale verzekeringen, heeft staatssecretaris Hoogervorst voorgesteld om verandering in de situatie te brengen.

Reageer op dit artikel