nieuws

Lisv niet eens met Hoogervorst over WAO-compensatie door regres

Archief

Het Lisv is het niet eens met de wijze waarop staatssecretaris Hoogervorst werkgevers wil compenseren voor de hogere WAO-premie als gevolg van arbeidsongeschiktheid die door derden is veroorzaakt.

De werkgever gaat een hogere gedifferentieerde WAO-premie betalen als een van zijn werknemers arbeidsongeschikt wordt. Dit is ook het geval als de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een aansprakelijke derde(bijvoorbeeld bij een verkeersongeval). Werkgevers vinden het onredelijk dat met een hogere premie worden gestraft voor arbeidsongeschiktheid waaraan zij part noch deel hebben. Het Lisv, het Landelijk instituut voor sociale verzekeringen, had Hoogervorst voorgesteld dat in genoemde gevallen de premie niet omhoog gaat. Een voorwaarde hierbij was dat dat de werkgever de kosten voor het eerste verzuimjaar (‘Ziektewetjaar’) met succes heeft verhaald op de aansprakelijke derde c.q. diens verzekeraar. Hoogervorst vindt echter dat de ‘premiekorting’ mede afhankelijk moet zijn van het succes dat het Lisv als uitkeringsinstantie heeft om de kosten voor de WAO te verhalen. Het Lisv het niet mee eens. De regel is moeilijk uitvoerbaar, vooral omdat zo’n verhaalprocedure jaren kan duren terwijl de werkgever direct gecompenseerd wil worden.

Reageer op dit artikel