nieuws

Lijst gelijkstelling WFD-diploma’s

Archief

Een half jaar na invoering van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) nu het overzicht van de gelijkstelling WFD-diploma’s openbaar gemaakt. Het betreft een voorlopige lijst.

De lijst omvat diploma’s die ook voldoen aan de deskundigheidseisen van één of meer WFD-diploma’s, naast de diploma’s die in bijlage 11 van het Besluit Financiële Dienstverlening (BFD) zijn opgesomd. Bij het CDFD zijn meer dan honderd verzoeken om vrijstelling binnengekomen.
De voorlopige lijst staat op www.cdfd.nl. De lijst moet nog door het ministerie van Financiën worden bekrachtigd en bovendien kunnen nieuwe vrijstellingen worden toegevoegd.

Reageer op dit artikel