nieuws

Lijfrenteproductie laag in mei

Archief

De verkoop van individuele levensverzekeringen heeft in de maand mei 7% minder polissen en premie opgeleverd dan in mei 2003. Het aantal gesloten polissen bedroeg volgens cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verbond van Verzekeraars) 83.800, goed voor e 452 mln premie. Een kwart van de premies was beleggingsgerelateerd; driekwart van de premies was afkomstig uit koopsomstortingen.

Vooral de lijfrenteproductie liet het in mei afweten. Het aantal uitgestelde lijfrenteverzekeringen dat werd gesloten daalde tot net onder de 10.000, resulterend in 13% minder premie (e 104 mln). Direct ingaande lijfrenten daalden met 9%, wat 4.800 nieuwe polissen en e 200 mln nieuwe premie opleverde.
De spaarkasproductie halveerde ten opzichte van mei 2003 tot 1.100 nieuwe overeenkomsten en e 1,1 mln nieuwe spaarstortingen.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie x 1.000 kapitaal premies ineens x 1.000 kapitaal ineens Mei 2004 Verzekeringen in geld 46,3 1.883,5 27,1 16,8 9,4 497,5 293,1 w.v. verbonden aan hypotheek 5,0 451,2 8,9 4,9 0,0 10,4 3,2 pensioen uitgesteld 1,4 297,0 5,0 5,1 0,2 13,6 10,4 lijfrente uitgesteld 1,9 93,4 2,7 3,8 2,7 96,6 66,3 direct ingaande lijfrente – – – – 4,7 313,4 194,3 levenslang bij overlijden 23,4 110,4 3,2 0,0 0,6 1,8 5,5 spaarverzekering 2,8 90,6 3,2 1,6 0,4 15,4 10,6 risicoverzekering 10,9 798,1 3,5 0,8 0,7 40,0 0,7 overige verzekeringen 0,8 42,8 0,5 0,5 0,1 6,3 2,2 Verzekeringen in beleggingen 26,6 1.148,4 41,5 30,8 1,5 48,2 43,1 w.v. verbonden aan hypotheek 7,7 704,1 17,3 9,8 0,1 5,6 1,7 pensioen uitgesteld 2,4 136,3 5,6 1,7 0,2 5,7 6,5 lijfrente uitgesteld 4,2 100,2 6,3 5,0 1,0 19,7 19,8 direct ingaande lijfrente – – – – 0,1 6,4 5,5 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 11,0 168,6 11,0 13,4 0,2 10,4 7,9 risicoverzekering 0,2 10,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 1,1 28,7 1,2 0,7 0,0 0,5 1,6 Mei 2003 Verzekeringen in geld 57,5 1.890,4 27,1 16,1 10,8 649,0 326,6 w.v. verbonden aan hypotheek 5,8 555,5 10,4 5,7 0,0 1,2 0,3 pensioen uitgesteld 1,4 329,2 4,2 7,8 0,2 19,7 11,1 lijfrente uitgesteld 1,8 89,6 2,2 1,6 3,5 150,6 89,0 direct ingaande rente – – – – 5,1 401,4 213,5 levenslang bij overlijden 33,8 134,7 2,5 0,0 0,5 2,2 1,2 spaarverzekering 2,7 78,7 3,2 0,6 0,3 10,0 6,8 risicoverzekering 11,9 699,4 4,6 0,2 1,1 62,7 4,2 overig 0,0 3,4 0,1 0,2 0,0 1,2 0,6 Verzekeringen in beleggingen 26,5 1.498,1 45,9 37,3 2,6 59,0 41,8 w.v. verbonden aan hypotheek 9,8 922,7 22,3 13,8 0,1 10,5 1,9 pensioen uitgesteld 3,8 272,1 8,6 5,5 0,1 3,0 2,3 lijfrente uitgesteld 3,9 104,1 5,2 4,1 2,0 20,0 25,6 direct ingaande rente – – – – 0,1 15,5 4,3 levenslang bij overlijden – – – – – – – spaarverzekering 8,0 175,3 8,1 13,1 0,2 10,0 7,5 risicoverzekering 0,5 19,6 0,3 0,2 – – – overig 0,5 4,2 1,3 0,5 0,0 0,0- 0,3 (bedragen in e mln) Spaarkasovereenkomsten aantal ingeschreven spaarstorting risicopremies x 1.000 bedrag periodiek ineens periodiek ineens Mei 2004 hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lijfrente uitgesteld 0,5 17,4 0,3 0,2 0,0 0,0 ongeclausuleerd 0,6 8,9 0,4 0,2 0,0 0,0 Totale spaarkasproductie 1,1 26,4 0,7 0,4 0,0 0,0 Mei 2003 hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lijfrente uitgesteld 1,2 10,1 0,8 0,2 0,1 0,0 ongeclausuleerd 2,5 27,9 1,2 -0,1 0,1 0,0 Totale spaarkasproductie 3,7 38,0 2,0 0,1 0,1 0,0 (bedragen in e mln)

Reageer op dit artikel