nieuws

Lijfrentepolis loopt goed

Archief

In het eerste kwartaal van dit jaar is de verkoop van uitgestelde lijfrenteverzekeringen bijzonder goed verlopen. Onder impuls van de lijfrentepolis tegen koopsombetaling dikte de nieuwe productie in dit segment met 28,7% aan. Over heel 1999 was nog sprake van een premiedaling van 0,7%.

Volgens de jongste cijfers van het CBS – zie ommezijde voor de overzichten van de maanden februari en maart 2000 – is in het eerste kwartaal van dit jaar voor f 1.823 mln aan premies uitgegeven voor uitgestelde lijfrenten. In het eerste kwartaal van 1999 bedroeg die premie-omzet f 1.445 mln, tegen f 1.416 in de eerste drie maanden van 1998.
In het segment uitgestelde lijfrenten wint de beleggingsverzekering snel terrein. Het aandeel unit-linkedpremies lag in het eerste kwartaal van 1998 nog op 41,1%, in dezelfde periode vorig jaar was dat gegroeid tot 46,5%, en dit jaar ligt het aandeel op 52,0%.
Direct ingaand
Een ander snel groeiend segment in de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen betreft de direct ingaande lijfrentes tegen koopsombetaling (zie tabel). In het eerste kwartaal werd voor ruim f 1,6 miljard gestort voor dergelijke polissen: ruim 21% meer dan in de eerste drie maanden van 1999. Het aantal gesloten direct ingaande lijfrentepolissen dikte met bijna 10% aan tot 17.200.
Vorig jaar groeide dit marktsegment met 19,4% in termen van premie-inkomen: f 3.939 mln in 1999 ten opzichte van f 3.298 in 1998. Het aantal gesloten overeenkomsten steeg met 11%.
De direct ingaande lijfrente in beleggingseenheden speelde in de eerste helft van 1998 nog nauwelijks een rol. Vorig jaar lag het aandeel van de direct ingaande lijfrente in units gemiddeld op 11%. In het eerste kwartaal van dit jaar is dat aandeel gedaald tot 9,1%. Echter, in absolute termen groeit de markt.
Totale markt
In z’n totaliteit maakt de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen ook dit jaar weer een aanzienlijke groei door. Het totale premie-inkomen is in het eerste kwartaal met 18,6% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot f 4.752 mln. Over heel 1999 werd uiteindelijk een groei van 10,9% gerealiseerd tot ruim f 13,4 mld. De groeipercentages lagen in 1998 en 1997 op respectievelijk 14,5% en 23,6%.
De productiegroei van de individuele levensverzekeringen komt volledig op conto van de koopsomproducten: +28% premie-omzet tot f 3.611 mln. De periodieke premies daarentegen zijn ten opzichte van het eerste kwartaal van 1999 licht gedaald: met 3,6% tot f 1.141 mln. Direct ingaande lijfrenteverzekeringen Aantal Premie guldens- beleggings- totaal verzekeringen verzekeringen 1998 1e kwartaal 12.700 1.040,8 1.000,5 96,1% 40,3 3,9% 2e kwartaal 7.900 716,1 680,6 95,0% 35,5 5,0% 3e kwartaal 8.100 833,3 759,4 91,1% 73,9 8,9% 4e kwartaal 7.500 707,8 622,4 87,9% 85,4 12,1% Totaal 1998 36.200 3.298,0 3.062,9 92,9% 235,1 7,1% 1999 1e kwartaal 15.700 1.327,3 1.191,1 89,7% 136,2 10,3% 2e kwartaal 8.300 816,1 704,8 86,4% 111,3 13,6% 3e kwartaal 8.400 992,2 889,0 89,6% 103,2 10,4% 4e kwartaal 7.800 803,5 722,7 89,9% 80,8 10,1% Totaal 1999 40.200 3.939,1 3.507,6 89,0% 431,5 11,0% 2000 1e kwartaal 17.200 1.608,3 1.462,3 90,9% 146,0 9,1%

Reageer op dit artikel