nieuws

Lijfrentepolis en kapitaal- verzekering zijn één polis

Archief

Een gelijktijdig bij één verzekeraar gesloten direct ingaande lijfrenteverzekering en kapitaalverzekering moeten gezien worden als één polis: een fiscaal niet-vrijgestelde kapitaalverzekering. Met die uitspraak volgt de Hoge Raad een vijf jaar oude resolutie van het ministerie van Financiën.

Belanghebbende A sluit in 1989 twee polissen bij één verzekeraar: een kapitaalverzekering en een direct ingaande lijfrenteverzekering. De eerste polis vermeldt een verzekerd kapitaal van f 200.000 per 1 december 2001, indien A in leven is of bij eerder overlijden. De premie hiervoor is f 40.000 in 1989 en daarna jaarlijks f 8.000 tot en met het jaar 2000.
Op de andere polis is overeengekomen dat A tegen een koopsom van f 60.000 een tijdelijke lijfrente van f 8.000 per jaar ontvangt tot en met het jaar 2000. De uitkeringen worden gebruikt voor de betaling van de premies van de eerste polis.
Volgens de Hoge Raad staat vast dat tussen beide polissen een samenhang bestaat, nu zij gebaseerd zijn op een beschikbare koopsom van f 100.000. De polissen zijn gesloten bij één verzekeraar, gelijktijdig afgegeven, op elkaar afgestemd en kennen één verzekeringsnemer, verzekerde en – behoudens vooroverlijden – één begunstigde: namelijk A. Ten slotte wordt de jaarlijkse lijfrente-uitkering aangewend voor premiebetaling op de kapitaalverzekering.
Die feiten laten geen andere conclusie toe dan dat voor de vermogensbelasting (en inkomsten-) sprake is van één verzekeringsovereenkomst waarvan de rechten zijn vastgelegd in twee polissen. Naar inhoud van die overeenkomst is sprake van een kapitaalverzekering tegen een koopsom van f 100.000.
Arrest Hoge Raad 23-04-1997, nr. 31139. Te bestellen bij Fiod/Documentatie (tel. 023-546.13.43) onder nummer 14904.

Reageer op dit artikel