nieuws

Lijfrente: advies of prijs?

Archief

De direct ingaande lijfrenteverzekering levert een bijdrage van meer dan 45% aan de nieuwe individuele levenproductie: een belangrijk product dus. Intermediairverzekeraar AXA ziet met lede ogen toe dat veel van de expirerende lijfrentekapitalen elders hun bestemming vinden na een snelle vergelijking op internet. Klanten zien het noodzakelijke advies over het hoofd, aldus AXA.

Door Sandor van Doorn
“Internet is een mooi medium. Klanten kunnen via internet vergelijkingen maken tussen verschillende producten. Waar internet steeds vaker voor wordt gebruikt, is het vergelijken van financiële producten. Helaas beperkt men zich uitsluitend tot prijsvergelijking. ‘Voor een direct ingaande lijfrente op basis van garanties toch geen probleem? Je voert de koopsom in en de hoogste aanbieder komt er vanzelf uit: dus geld overmaken en de lijfrente gaat in. Klaar is Kees!’
Deze redenatie gaat helaas in veel gevallen niet op. Onderzoek wijst uit dat de meeste Nederlanders geen flauw idee hebben wat hun inkomen wordt na pensionering. Met vrijgekomen lijfrentekapitaal een tijdelijke of levenslange lijfrente aankopen hoeft dan zeker niet altijd de juiste keuze te zijn.
Verkeerde keuzes
De eerste vijf jaar na pensionering blijkt het meeste geld nodig te zijn: dan worden bijvoorbeeld de voorgenomen reizen gemaakt, maar daarna? Veel Nederlanders genieten dan in hun eigen directe omgeving van de verworvenheden van hun arbeidsverleden. Past hierbij een levenslange lijfrente? Vaak blijkt dat men achteraf gezien liever een hogere uitkering bij aanvang had willen hebben.
Om twee begrijpelijke redenen maken mensen de verkeerde keuzes. De eerste is de onbekendheid met het inkomen wanneer er wordt gestopt met werken. Pensioenen van verschillende werkgevers, AOW, andere belastingtarieven, stijgende kosten van ziektekostenverzekeringen en wijziging in de nettokosten van de hypotheek maken van het financiële plaatje een ingewikkelde puzzel.
De tweede reden is dat de mogelijkheden van met name oud-regimelijfrenteverzekeringen onbekend zijn. Juist uit dit type verzekeringen komt enorm veel kapitaal vrij de komende jaren: dit jaar bijna e 4 mld, in 2010 circa e 8,5 mld. De keuze voor bijvoorbeeld uitstellen, knippen, schenken of contant laten uitkeren, maken oud-regimepolissen uitermate geschikt om de laatste stukjes in de financiële puzzel op de goede plaats te krijgen.
Risico
De informatie van verzekeraars en de informatie van internet bieden onvoldoende inzicht in deze financiële puzzel. Dit is advieswerk: een gedegen inventarisatie van de wensen van de klant aan de ene kant en een optelsom van alle financiële middelen in al zijn vormen aan de andere kant. Pas dan kan een weloverwogen keus gemaakt worden over de besteding van het lijfrentekapitaal. De rol van coach bij pensionering kan alleen door het professioneel intermediair worden gevuld.
Het advies voor klanten is dan ook: vraag advies. Op deze manier wordt men op de hoogte gebracht van alle fiscale en budgettaire gevolgen. Het enige risico dat de klant dan nog loopt, is dat hij veel ouder wordt dan verwacht. Ik gun het ze van harte!

Reageer op dit artikel