nieuws

Lie-A-Huen aan de andere ‘zorgkant’

Archief

Ze werkt nog maar net een week bij VGZ en heeft het dan ook gewoontegetrouw nog over patiënten in plaats van over verzekerden

De 45-jarige dr. Loraine Lie-A-Huen, nieuwe directeur Zorg, is afkomstig van de aanbodkant van de zorg. Ze is van huis uit ziekenhuisapotheker. “Een specialisme, dat na de zevenjarige studie, nog drie jaar studie vergt.” Ze heeft gewerkt in het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein waar ze hoofd klinische farmacie was en waar ze tevens opleider klinische farmacologie en ziekenhuisfarmacie was. Dat Lie-A-Huen nu aan de andere kant van de zorg staat vindt zij uitermate boeiend. “Het is leuk om te onderhandelen met zorgaanbieders. Onderhandelen gaat mij bovendien goed af.” Eenvoudig is het niet, want: “er zijn veel spelers in het veld en de regelgeving is uitermate uitgebreid en ingewikkeld”. Wat dit betreft pleit Lie-A-Huen voor het weghalen van het schot tussen het eerste (awbz) en het tweede (reguliere verzekeringspakket) zorgcompartiment. Onder Lie-A-Huens hoede vallen ook de zorgkantoren. VGZ is concessiehouder voor vier zorgkantoren in: Nijmegen, Den Bosch, Tilburg en Venlo. Wat dit betreft valt ze dus ‘met haar neus in de boter’ want het functioneren van de zorgkantoren staat – met als speerpunt het leveren van thuiszorg – sterk onder druk.

Reageer op dit artikel