nieuws

Lichte omzetgroei Van Lanschot

Archief

Van Lanschot Assurantiën heeft zijn provisieomzet vorig jaar licht weten te vergroten tot _ 27,1 (26,4) mln. De hypotheekportefeuille van de bank dikte met 7% aan.

Tweederde van de provisiebaten is afkomstig uit de zakelijke markt. De circa 38.000 particuliere klanten zorgen voor eenderde van de inkomsten van de assurantietak van de bank. In het cijfer is het in 2004 overgenomen CenE Bankiers volledig verwerkt, goed voor ongeveer een kwart van de assurantieomzet.
In de particuliere markt zegt Van Lanschot Assurantiën vooral succes te hebben geboekt met de Lijfrentemonitor en de Kapitaalverzekering Eigen Woning. In de bedrijvenmarkt leidden de basisverzekering en de WIA tot extra klantengroei.
Gezondheidszorg
Verder werd een nieuw verzekeringsproduct ontwikkeld voor apothekers. Zij zijn samen met zorginstellingen en medici het aandachtsgebied van het onderdeel CenE Bankiers. Dat label heeft Van Lanschot speciaal voor de sector gezondheidszorg in stand gehouden. “CenE Bankiers heeft daar flinke marktaandelen en een sterke reputatie.”
Over de integratie van CenE is de bank tevreden. “Het klantverloop is heel beperkt gebleven, al bezorgde de omzetting van alle systemen CenE-klanten soms wel enige overlast.”
Hypotheken
Van Lanschot Bankiers realiseerde vorig jaar een hypotheekproductie van _ 1,2 mld. Netto bleef daarvan een half miljard over, waardoor de portefeuille woninghypotheken aangroeide tot _ 7,3 mld.
De voortdurende concurrentiestrijd zorgde voor een verdere afname van de rentemarge met twaalf basispunten tot 1,66%. De bank rept voorts van een “aanzienlijke oversluitmarkt”: de opbrengst uit boeterentes nam van _ 6,0 mln toe tot _ 16,5 mln.

Reageer op dit artikel