nieuws

Lichte groei bij Nationale Borg

Archief

Bij de Nationale Borg-Maatschappij (ING) beliepen de inkomsten uit premies en provisies vorig jaar f 61,0 mln tegen f 59,8 mln in 1997.

De Nationale Borg heeft zich toegelegd op bankgaranties en borgtochten alsmede geld- en fraudeverzekeringen. De vraag naar dergelijke producten is ook in 1998 verder gestegen, aldus de maatschappij. Het gaat daarbij met name om uitvoerings-en leveringsgaranties voor bouwprojecten en kapitaalgoederen.
Het totale bedrag waarvoor Nationale Borg de verplichtingen van Nederlandse cliënten garandeert steeg vorig jaar tot f 4,0 (3,4) mld.
Het technisch resultaat steeg met 16% tot f 9,9 (8,5) mln. Daarnaast werd een uitzonderlijke bate geboekt van f 4,7 mln door de verkoop van de participatie die Nationale Borg had in de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NCM. Een en ander leidde tot een 46% hogere nettowinst: f 15,3 mln.

Reageer op dit artikel