nieuws

Liber amicorum De Wit

Archief

Het liber amicorum ‘Heterogeniteit in verzekering’ dat prof

G.W. de Wit is aangeboden bij zijn afscheid (zie AM 19, pag. 35), is verkrijgbaar door storting van f 65 op bankrekening nummer 50.00.28.516 ten name van Erasmus Insurance Center bij ABN Amro in Rotterdam, onder vermelding van: Liber amicorum De Wit. Nadere informatie is verkrijgbaar bij het Erasmus Insurance Center tel. 010-40.81.297.

Reageer op dit artikel