nieuws

Lezingen pensioenrecht

Archief

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) houdt dit jaar een lezingencyclus over actualiteiten pensioenrecht.

De lezingencyclus, behorend bij de bijzondere leerstoel Pensioenrecht van prof. dr. E. Lutjens aan de VU (post-academisch onderwijs), start op woensdag 5 februari.
Sprekers zijn dan mr. H.P. Breuker (pensioenjurist Avéro), mr. H.M. Kapelle (hoofd juridische en fiscale zaken Aegon) en prof. mr. L.H. van den Heuvel (hoogleraar sociaal recht VU). Breuker spreekt over knelpunten bij keuzemogelijkheden, Kapelle over fiscale pensioenproblemen, en Van den Heuvel over flexibele pensioenen en arbeidsrecht.
Op 16 april vindt de tweede lezingenmiddag plaats. Dan spreken onder meer mr. R.A.C.M. Langemeijer (PGGM) en A.J.H. Diemel (Amev). De derde en vierde middag zijn respectievelijk op 1 oktober en 19 november.
De lezingen worden gehouden in het Walter Cronkite Perscentrum, in het WTC Amsterdam, Strawinskylaan 1 in Amsterdam. Het hoofdprogramma loopt telkens van 14.00 tot 16.45 uur. Deelname aan één lezing kost f 295; een jaarabonnement is f 995. Telefoon Faculteit Pensioenrecht (VU): 020-444.62.55.
Consultas
Van woensdag 9 t/m vrijdag 11 april én van woensdag 28 t/m vrijdag 30 mei houdt adviesbureau Consultas (100%-dochter ABN Amro) een pensioencursus. De kosten van de cursus zijn f 2.500 (excl. BTW) per deelnemer.
Hierin begrepen zijn de syllabus, een jaarabonnement op het tweemaandelijkse Consultas-tijdschrift ‘PensioenBulletin’, én een driedaags verblijf in Bilderberg Hotel Rijsserberg in Rijssen, inclusief maaltijden en overnachtingen.
Cursusdocenten zijn de pensioenadviseurs E.J.H.B. Koenders, B. Krikken, A. van der Meer en T. Roorda. Telefoon Consultas: 038-455.04.00.

Reageer op dit artikel