nieuws

Levob-zorg

Archief

De NMa heeft geoordeeld dat geen vergunning nodig is voor de overdracht van het ziektekostenbedijf van Levob (40

000 verzekerden) aan Rijnmond (60.000 ziektekostenverzekerden). Bezwaren tegen deze beslissing kunnen tot en met 2 april worden ingediend bij de NMa.

Reageer op dit artikel