nieuws

Levob voert campagne voor Hollandsch Glorie Polis

Archief

Levob is onder de slagzin ‘hoger rendement door lagere kosten’ een campagne gestart voor haar beleggingsverzekering Hollandsch Glorie Polis.

Bij navraag blijkt dat de kosten niet verlaagd zijn maar dat de kostenstructuur opener is geworden.
Met de polis kan belegd worden in aandelen van tien solide Nederlandse concerns.
De campagne is gericht op ondersteuning van het intermediair en houdt 180 radiospots en advertenties. De tussenpersoon kan meedoen door zijn bedrijfsnaam en vestigingsplaats te laten opnemen in een radiospot.
De consument stelt zijn verzekeringsadviseur steeds vaker de vraag hoe het zit met de kosten, aldus Levob. Die vraag beantwoordt de maatschappij met een open kostenstructuur voor zowel de verzekeringsadviseur als de consument.
Garantie-percentage
De maatschappij legt in de actie het accent op het garantie-percentage van de storting dat met ingang van het eerste jaar belegd wordt. Bij posten tegen periodieke premie is dit tussen 94% (duur premiebetaling 1 – 10 jaar) en 97% (21 jaar premiebetaling en langer). Bij koopsommen en extra stortingen is het 2% lager.
Aankoop van beleggingen kost 0,5% en verkoop maximaal 1,5%. Bij verkopen ter waarde van meer dan f 10.000, zijn de verkoopkosten: 0,5% plus f 100.
Het beheer van de beleggingen kost maandelijks 0,041%, ofwel 0,5% per jaar.
Per verzekeringsjaar is de eerste switch in de beleggingen gratis. Een volgende switch kost f 50. Bij switchen worden naast de switchkosten de gebruikelijke aankoop- (0,5%) en verkoopkosten (1,5%) betaald.
Bij een koersstijging in enig verzekeringsjaar van meer dan 12%, eigent Levob zich een deeltje (tot maximaal 3,6%) toe. Een koersstijging tot 20/30/40% betekent voor de klant een koersstijging tot 18,4/26,4/36,4%.
Wanneer een verzekering tegen periodieke premie voortijdig wordt beëindigd, kan niet zo maar de opgebouwde belegde waarde worden geïncasseerd. Op de waarde wordt ingehouden 5% over de toekomstige premies. Bij afkoop binnen de eerste 5 jaren levert de verzekerde minder in dan 5% en moet de tussenpersoon provisie terugbetalen.
Over de aantrekkelijke provisie informeert uw accountmanager u graag nader, aldus de brochure voor het intermediair.
Het campagne-materiaal van Levob.

Reageer op dit artikel