nieuws

Levob verwacht dit jaar winst- en omzetdaling

Archief

Levob heeft in 2000 een solide jaargang meegemaakt, waarin het premie-inkomen met 6% is gestegen tot f 471 mln en waarin de nettowinst – na aftrek van buitengewone baten in 1999 – met 22% steeg tot f 30 mln. Over dit jaar is de Leusdense verzekeraar minder te spreken. “Onzekerheden in de markt kunnen grote invloed hebben op de omzet en het resultaat.”

Dat weinig belovende vooruitzicht hebben bestuursvoozitter Bert Lugtigheid en collega-bestuurder Ineke Banus eind april uitgesproken, bijna op eenderde van het jaar. De grootste tik verwacht Levob van de belastingherziening. Het levenbedrijf “zal geconfronteerd worden met premieverlagingen en afkoop in de lijfrenteportefeuille”. Kansen ziet Levob echter in het vorig jaar geïntroduceerde pensioenproduct Goodview, waarmee “we een stuk van de zakelijke pensioenmarkt willen veroveren”.
Het bankbedrijf van Levob voorziet een duidelijk lagere winst “als gevolg van de zeer krappe rentemarges”, terwijl de winstgevendheid van de inkomensverzekeringen “nog niet tot tevredenheid stemt”. Dit jaar doorgevoerde premieverhogingen moeten bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen – vooral de collectieve – voor een beter resultaat zorgen, terwijl de genomen maatregelen in de verzuimportefeuille volgens Levob pas in 2002 tot een positief effect leiden. En ten slotte is de raad van bestuur over de schadeverzekeringen niet positief: “Voorzichtigheidshalve kunnen we er niet vanuit gaan dat 2001 weer een uitstekend schadejaar wordt”.
Duidelijk is in elk geval dat “de winst uit gewone bedrijfsuitoefening (vóór belasting) onder het niveau van 2000 ligt”.
Goed rapport
Het niveau van 2000 lag op f 43,2 (37,8) mln, oftewel een stijging van 14%. Het levenbedrijf zorgde, onder meer door tegenvallende beleggingen en gestegen bedrijfskosten, voor een lager brutoresultaat van f 28,1 (30,3) mln, waarvan f 21,5 (25,7) mln voor Levob Leven (-16%) en f 6,6 (4,6) mln voor Twenteleven (+44%). Het resultaat van Levob Bank steeg echter naar f 7,1 (5,2) mln, dat van Levob Schade naar f 5,5 (4,3) mln en van Levob Inkomen naar f 2,7 (2,6) mln.
De nettowinst steeg met 22% tot f 30,0 (24,6) mln, tenminste als geen rekening wordt gehouden met de bijzondere bate van netto f 22,9 mln uit 1999. Toen verkocht Levob zijn ziektekostenportefeuille voor f 8,2 mln aan Rijnmond. Verder viel daardoor een voorziening ‘vorderingen op deelnemingen’ vrij van f 18 mln, terwijl er voor een reorganisatie juist een voorziening van f 6 mln werd getroffen.
De omzetcijfers dragen bij aan het goede rapport van Levob over 2000. Het brutopremie-inkomen Leven steeg met 5,9% tot f 348,8 (329,3) mln, waarvan f 31,6 (31,1) mln van de oude Vie d’Or-portefeuille van Twenteleven. De groei is gelijkelijk verdeeld over periodieke premies, f 250 (236) mln, en koopsompremies, f 99 (93) mln. Wel daalde de nieuwe productie van premiebetalende levensverzekeringen “marktconform”, terwijl de koopsomproductie niet marktconform steeg. “We hebben beperkt actie gevoerd”, zo verklaart bestuursvoorzitter Lugtigheid de geringe koopsomstijging. “Per saldo moet de productie winstgevend zijn.”
Schade
Met de verkoop van de ziektekostenportefeuille raakte Levob f 67,3 mln aan premie-omzet kwijt, maar tevens een negatief technisch resultaat van f 2,6 mln. In de branche ‘AOV en ongevallen’ boekte Levob vorig jaar f 64,1 (58,7) mln premie en een technisch resultaat van f 2,3 (2,0) mln. De autoverzekeringen leverden f 2,0 (0,2) mln op, bij een premie-omzet van f 31,3 (30,1) mln. De branche Brand dook door enkele grote branden en de ramp in Enschede in het rood: f -1,8 (0,8) mln bij f 15,1 (14,8) mln premie. De overige verzekeringen waren goed voor f 11,3 (10,6) mln premie en een resultaat van f 2,8 (0,8) mln.
Bert Lugtigheid: “De winst komt onder het niveau van 2000”.

Reageer op dit artikel