nieuws

Levob stelt bijzondere leerstoel aan Erasmus in

Archief

Ondersteund door Levob Verzekeringen heeft de Rotterdamse Erasmus Universiteit een bijzondere leerstoel ‘Financiële conglomeraten en financiële dienstverlening’ ingesteld.

Levob stelt veel waarde te hechten aan onderzoek en wetenschap over het verzekeringsvak: “enerzijds vanwege de daaruit voortvloeiende theorievorming, anderzijds vanwege de gevolgen die dit heeft voor de dagelijkse praktijk”. De implementatie van de Levob-leerstoel is met name tot stand gekomen dankzij de inzet van prof. Wim de Wit, voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van Levob.
Voor het aandachtsgebied ‘financiële conglomeraten’ is prof.dr. Lutgart van den Berghe als bijzonder hoogleraar aangesteld. Zij vervult die functie aan de Erasmus-universiteit al voor de bijzondere leerstoel ‘Verzekeringseconomie’. Professor Philip Molyneux neemt het gedeelte over de ‘financiële dienstverlening’ voor zijn rekening.
Het studiegedeelte ‘financiële conglomeraten’ behandelt de diverse types conglomeraten, de besturing ervan, hun plaats en rol in de financiële dienstverlening en het toezicht erop. De aandacht van de ‘financiële dienstverlening’ richt zich onder meer op: spaar-, beleggings-, bank-, en kredietproducten, hun aanbieders, de moderne financiële technieken, en het beheer van financiële instellingen.

Reageer op dit artikel