nieuws

Levob staakt zoektocht naar partner schadebedrijf

Archief

Levob staakt voorlopig de zoektocht naar een samenwerkingspartner voor het schadebedrijf. In 2002 wil de maatschappij zich opnieuw beraden over de positie van haar schadebedrijf. Tot die tijd heeft Levob Schade behoud van marktaandeel en optimale winstgevendheid tot centrale doelstelling verheven.

Volgens bestuursvoorzitter Bert Lugtigheid is het opschorten van de strategische alliantie ingegeven door onder meer de tijdrovende afwikkeling van de overdracht van de zorgportefeuille aan Rijnmond, waarmee Levob begin dit jaar een samenwerking is aangegaan. “De hele markt is wel bij ons langs geweest, maar niet met dezelfde doelstelling die wij hebben. Hoewel onze doelstelling overeind blijft, wordt voorlopig pas op de plaats gemaakt om de rust te brengen in de organisatie.”
Explosieve winstgroei
Levob boekte vorig jaar vrijwel een verdubbeling van de nettowinst tot f 47,5 (23,9) mln. Deze explosieve groei was te danken aan twee bijzondere baten: de verkoopopbrengst van f 8,2 mln van de zorgportefeuille en de vrijval van f 18 mln aan reserves voor het fiasco van Levob Participaties, de inmiddels afgebouwde bankdochter die in de jaren 1995, 1996 en 1997 een miljoenenverlies leed op participaties in recreatieobjecten.
Van de f 100 mln aan voorzieningen, vloeide f 18 mln terug in de kas, inclusief de verkoopopbrengst van de run-offportefeuille. “Dat betekent niet dat de boeken definitief gesloten zijn. Dat staat over twee jaar te gebeuren. Nu is zo’n 80% van de portefeuille afgehandeld”, aldus Lugtigheid.
Tegenover de ‘meevaller’ stond een buitengewone last van f 6 mln als voorziening voor 29 medewerkers van het zorgbedrijf die een werkgelegenheidsgarantie hebben gekregen. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg f 32,5 (31,4) mln.
Zorg en Inkomen
In schadeverzekeringen steeg de brutopremie minimaal tot f 181,5 (176,5) mln. De aov- en ziekteverzuimportefeuille, twee jaar geleden ondergebracht in Levob Inkomensverzekering, boekte een brutopremie van f 56,9 (53,7) mln. Het resultaat verbeterde met bijna 15% naar f 2,6 mln. “De maatregelen ter beheersing van de schadelast hebben een positief effect gehad”, aldus Levob.
De ziektekostentekening was bij een brutopremie-inkomen van f 67,3 (64,8) mln opnieuw verliesgevend: f -2,2 (-1,9) mln. “Vooral de uitgaven voor geneesdmiddelen, kunst- en hulpmiddelen en ziekenhuiskosten zijn fors gestegen”, aldus Levob.
Het brutopremie-inkomen van het overige schadebedrijf daalde naar f 57,4 (58,0) mln, onder meer door het wegvallen van een groot collectief contract in de branche Motorrrijtuigen, aldus de maatschappij.
De brutopremie Brand nam af als gevolg van het millenniumeffect, zegt Levob. “De toepassing van op preventie gerichte millenniumclausules in de zakelijke markt veroorzaakte een aanzienlijke stijging van het royement.”
Levenbedrijf
De brutopremie Leven van Levob groeide tot f 329,3 (301,0), waarvan f 298,2 (269,0) mln voor Levob Leven en f 31,1 (32,1) mln voor Twenteleven, het dochterbedrijf waarin de portefeuille van de gefailleerde maatschappij Vie d’Or is ondergebracht.
Het aandeel beleggingsverzekeringen bedroeg eind vorig jaar 48%. “In de tweede helft van dit jaar komen met nieuwe producten ter uitbreiding van onze universal-lifeproductlijn”, aldus Lugtigheid.
De beleggingsopbrengst voor rekening en risico van polishouders van Twenteleven en Levob steeg met bijna 15% (7%) tot f 112,5 (98,0) mln, respectievelijk met ruim 11% (23%) naar f 87,7 (78,8) mln.
De brutowinst van Twenteleven bedroeg f 4,6 (3,7) mln en van Levob f 25,7 (25,6) mln.
Bankbedrijf
Levob verstrekte vorig jaar f 268,5 (245,8) mln aan hypotheken, onder meer voor geldschieters als MNF Hypotheken en BLG Hypotheken. De totale portefeuille liep terug naar f 355 (413) mln. Door aflossingen en ‘detacheren’ van hypotheken bij MNF daalde de eigen hypotheekportefeuille tot f 328 mln.
Levob Financieringen verstrekte f 49,6 (62,7) mln aan nieuwe consumptieve kredieten. De portefeuille consumptief krediet steeg per saldo met bijna 4% (28%) naar f 326 (315) mln. De kredietportefeuille van Levob Bank liep vorig jaar terug met bijna 6% tot f 711 (755) mln, waarvan f 530 (581) mln aan particuliere leningen.
Het spaarbedrijf zag de spaargelden dalen tot f 448 (456) mln, waarvan f 149 (145) mln aan bedrijfsspaargelden. Levob 1999 1998 omzet 907 841 brutopremie 511 478 bedrijfskosten 95,8 88,2 nettoresultaat 47,5 23,9 Levenbedrijf brutopremie 329 301 w.v. koopsommen 93 90 technisch resultaat 18,4 18,7 brutoresultaat 30,4 29,3 Schadebedrijf brutopremie 181 177 w.v. zorg 67 65 aov en ongevallen 59 55 motorrijtuigen 30 31 brand 15 15 overige varia 11 10 technisch resultaat 1,1 0,3 w.v. zorg -2,6 -2,5 aov en ongevallen 2,0 2,1 motorrijtuigen 0,2 0 brand 0,8 0,1 overige varia 0,8 0,6 brutoresultaat 4,3 4,2 Bankbedrijf bancaire baten 73 70 brutoresultaat 5,0 2,2 medewerkers 439 429 (in f mln)

Reageer op dit artikel