nieuws

Levob maakt verlies door erfenis OV Bank

Archief

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft Levob een miljoenenbedrag (f 50 mln) moeten opvoeren als voorziening wegens verlieslatende participaties van de OV Bank in recreactieprojecten. Het groeiende verzekeringsbedrijf komt er zelfs door in de rode cijfers. In totaal hebben de projecten inmiddels gezorgd voor een verliespost van ruim f 100 mln.

De miljoenenverslindende voorzieningen voor volstrekt onrendabele kredietverstrekkingen en participaties in bungalowparken in binnen- en buitenland blijven de maatschappij achtervolgen. Vorig jaar dacht Levob-topman Bert Lugtigheid nog met een voorziening van ruim f 47 mln definitief van het probleem af te zijn. De slechte marktsituatie en negatieve fiscale maatregelen plaatsten de kwestie in het verslagjaar echter weer levensgroot op de agenda.
Van Heest
Levob heeft nooit baat gehad van de riskante beleggingen uit 1993 en 1994, die voormalig bestuurder Cees van Heest in 1995 in conflict brachten met de raad van commissarissen, waarna hij gedwongen werd om op te stappen. “Een aantal van de projecten is al failliet. Ik heb er zelfs niet één kunnen vinden die ons geld oplevert”, verzucht Bert Lugtigheid, die nu dus opnieuw de onfortuinlijke affaire moest oprakelen, maar weigerde in te gaan op de rol van Van Heest. “Ik voel me soms alsof ik achterstevoren te paard zit. We gaan met Levob de goede kant op, maar ik word constant gedwongen achterom te kijken.”
Nu de portefeuille in beheer is gegeven aan de NIB, de participaties en kredieten tot liquidatiewaarden zijn afgeboekt en het betrokken bedrijfsonderdeel (Levob Participaties) is gedeconsolideerd, lijkt het er op dat Lugtigheid weer normaal in het zadel kan gaan zitten. Nieuwe verliezen zijn volgens hem uitgesloten.
Kernbedrijf
Los van de bovengenoemde verliezen ontwikkelde het kernbedrijf van Levob zich goed in 1997. Het totale premie-inkomen groeide met 20% tot f 478 (397). Het reguliere resultaat voor belastingen (zonder de last van f 50 mln) daalde met 10% tot f 33 (37) mln, vooral door een verlies bij het zorgbedrijf. Het technisch brancheresultaat van de zorgverzekeringen zakte naar f -5 (0) mln. Dit werd vooral veroorzaakt door de hevige concurrentie in deze branche waardoor het niet mogelijk was om de nodige premieverhogingen door te voeren. Het premie-inkomen bleef met f 69 (68) mln nagenoeg gelijk.
Over de winstontwikkeling van het schadebedrijf is Levob erg te spreken: f 9 (7) mln. Nog nooit bereikte het bedrijfsresulaat een zo hoog niveau. Meevallende schadelast en voortgaande schadelastbeheersing worden genoemd als veroorzakers van deze toename. Ook het premie-inkomen Schade groeide aanzienlijk. Deze groei werd met name gerealiseerd in de branche arbeidsongeschiktheid.
Het levenbedrijf liet in 1997 een premiestijging van 30% tot f 302 (231) mln zien. Een groot deel van de nieuwe premie-omzet werd behaald in de unit-linked producten. De opbrengst van beleggingen voor polishouders steeg met 113%.
Ook de voormalige polishouders van Vie d’Or met beleggingsverzekeringen maakten bij Twenteleven aangename winsten. Hun beleggingsopbrengsten stegen als gevolg van het gunstige beursklimaat met 74% tot f 91 mln. Zo’n tachtig procent van de polishouders heeft de als gevolg van het faillissement van Vie d’Or opgelopen verliezen meer dan goedgemaakt.
Bert Lugtigheid: “Alsof ik achterstevoren te paard zit”.
Levob 1997 1996 (in f mln) bruto-omzet 808 654 premie-inkomen 478 397 opbr. beleggingen 267 184 bancaire baten 63 73 resultaat -26 22 Leven premie-inkomen 302 231 technisch resultaat 17 16 Schade premie-inkomen 176 166 w.v. zorg 69 68 aov & ongev. 50 42 auto 32 32 brand 15 15 overige varia 10 9 brancheresultaat w.v. zorg -5 0 aov & ongev. 4 4 auto 1 0 brand 1 1 overige varia 3 7

Reageer op dit artikel