nieuws

Levob leert al doende op Internet

Archief

Levob Verzekeringen

http://www.levob.nl
Levob leert al doende op Internet
New Media Marketplace, een ‘kenniscentrum’ op het gebied van nieuwe media en informatie-technologie in met name de financiële dienstverlening, bekijkt en bespreekt in opdracht van Assurantie Magazine Internet-sites uit de verzekeringsbranche. De eerste bespreking heeft betrekking op de site van Levob Verzekeringen.
door Joost Steins Bisschop
De Levob-site, die door ons op 20 mei werd bezocht, staat momenteel in de belangstelling gezien de campagne I Love Levob en de gelijkluidende advertentie in de digitale Volkskrant (www.volkskrant.nl).
De doelstelling van de aanwezigheid op het internet zal tweeledig zijn:
informatievoorziening naar eindgebruikers, zodat zij tussenpersonen zullen benaderen;informatievoorziening aan de verzekeringsadviseurs.Op de homepage van Levob Verzekeringen wordt, naast een algemene introductie, een index aangeboden. Daarnaast ook een tweetal tv-commercials (SAAB en Jaws). De commercials tonen een aantal foto’s. In het algemeen zijn dergelijke toepassingen op dit moment nog niet Internet-rijp. De snelheid van het net is daar nu simpelweg nog te laag voor.
De Levob-index resulteert in een menu, waarin gekozen kan worden uit een 8-tal informatieblokken, naast de eerder genoemde commercials. We zullen ze kort bespreken.
Wie is Levob Verzekeringen? geeft een bedrijfsprofiel, inclusief mission statement en de kerncijfers van 1994.
De produkten voor de zakelijke en particuliere markt zijn te vinden in de keuze Wat heeft Levob U te bieden? Het leidt uiteindelijk tot twee folders (particulier en zakelijk) waarin in een alinea de diverse produkten worden besproken.
Het Pensioenspel biedt een formulier, waar de gebruiker langs diverse meerkeuze-vragen wordt geleid. Het spel-element ontging ons, uiteindelijk leidt de oppervlakkig-informatieve enquete tot een berekende belastingbesparing, gespecificeerd naar tranches. Daarnaast een formulier, waarin de gebruiker te kennen kan geven dat er behoefte bestaat aan verder advies.
De Levob Hollands Glorie Polis biedt de kans om te beleggen in tien Nederlandse aandelenfondsen. Van deze aandelen wordt ook de meest recente koers gegeven, een grafiek (waarvan eigenlijk?) en een commentaar op de koersontwikkeling. Een merkwaardige fout zit in de koers van Unilever (volgens Levob 207.60, in werkelijkheid 232.00). Door ons werd reeds in maart 1996 gewezen op deze fout, maar we hebben nog altijd geen reactie ontvangen.
Overigens, indien men Levob via de Volkskrant-site benadert, lijkt het of men andere informatie krijgt dan wanneer men rechtstreeks naar de Levob-site toekomt.
In een telefonische reactie zegt Jan de Meij, adjunct-directeur Marketing, hierover: “Uiteraard krijgt men wanneer men vanuit de Volkskrant ‘klikt’ een aparte ‘welkom-pagina’. Op die manier weet men dat men als Volkskrant-lezer wordt welkom geheten. De grafiekjes waar jullie naar verwijzen vertonen het koersverloop van de fondsen over een langere periode. Een indicatie voor het rendement van de onderliggende fondsen. Voor klanten en verzekeringsadviseurs is dit redelijk belangrijke informatie.”
De Verzekerings Adviseurs op het net geeft verwijzingen naar een drie-tal adviseurs. Hiervandaan links naar de internet-sites van deze ondernemingen zelf. De lijst is verre van volledig.
Aardige links (verbindingen met andere sites) vindt men in Verzekeringstijdschriften en andere links. Dit zijn typisch keuzes die dienstbaar kunnen zijn aan de doelgroep.
Het Nieuws over Levob is twee maanden oud (18 maart). De campagne met het kloppend hart (I Love Levob) wordt volop getoond.
Tenslotte algemene bedrijfsgegevens in het onderdeel Waar kunt U Levob vinden? Dit leidt tot een routebeschrijving, adres en postadres.
Opmerkelijk is het feit dat de hierin genoemde telefoonnummers nog niet zijn omgenummerd!
Beoordeling
Vorm
Sober, strak. Niet te fancy. Menukeuzes in twee vormen. Gelukkig niet te veel grafische hoogstandjes, de snelheid is goed, met uitzondering van de commercials. Maar daar kiest men dan ook voor.
Inhoud
De site is achter in onderhoud. Oude telefoonnummers, laatste nieuws 2 maanden oud, op Internet zijn het ‘dood-zondes’. De omvang van de site is beperkt, de inhoud lijkt overgenomen uit reeds bestaande (papieren) uitingen.
Technologie
Spaarzaam worden de mogelijkheden van Internet gebruikt. Het pensioenspel is een aardige poging, de links naar andere sites idem. Opvallend is dat in de formulieren die de gebruiker kan invullen nergens om e-mail adressen wordt gevraagd. De communicatie is op de heenweg digitaal, op de terugweg nog analoog.
Prikkel
Het pensioenspel? Of misschien de mogelijkheid om informatie of advies op te vragen, ook in de avonduren.
Betrokkenheid
Brochures worden snel opgestuurd (2-3 dagen), op e-mails met opmerkingen wordt niet gereageerd. We hebben naar Levob gebeld, gevraagd naar een persoon die ons kon informeren over de Internet-site. Antwoord: “Internet, wat houdt dat in?”. Op de achtergrond riep iemand “Dat is marketing”.
Conclusie
Begint terwijl ge bezint. Dat is wat Levob heeft gedaan. Het is bewonderenswaardig, het getuigt van de instelling om niet bevreesd te zijn voor ontwikkelingen in de communicatie en informatie-technologie.
De tijd lijkt rijp om de vruchten van de bezinning te gaan doorvoeren. Maar daar is de steun vanuit de gehele organisatie een voorwaarde voor, en daar lijkt het aan te schorten. De belangstelling die Levob op dit moment ongetwijfeld trekt vanuit de Volkskrant campagne versterkt de noodzaak om in hoog tempo aan de hogere eisen te voldoen die een Internet-site nu eenmaal stelt. De polsstok is uit het foedraal, blinkend en wel. Nu de lat iets hoger leggen.
Deze boodschap is bij Levob goed aangekomen, aangezien men na lezing van dit artikel – nog vóór het uitkomen van het blad – snel een aantal ‘fouten’ in de site heeft hersteld. Zo zijn de telefoonnummers omgenummerd, is er vers nieuws toegevoegd en zijn de kerncijfers van 1994 vervangen door die van 1995.
Hoe wordt een site beoordeeld?
De beoordeling van een site verloopt telkens volgens eenzelfde stramien. Allereerst bespreken we de algemene ervaringen van de web-surfer, waarbij aspecten als navigatie, snelheid en algemene functionaliteit aan de orde komen. Hoe ‘ervaart’ de site, wat zijn de eerste indrukken.
Vervolgens wordt getracht de ervaringen te categoriseren in een vijf-tal begrippen, te weten:
vorm Hoe is de algemene gebruiks-interface, vormgeving, consistentie, navigatie (kan de bezoeker vinden wat hij zoekt)?inhoud In hoeverre levert de site inhoud, informatie die zinnig is voor de doelgroep en die een zekere schijn van volledigheid in zich herbergt. Hoe ‘vers’ is deze informatie, is oude en niet relevante informatie verwijderd ?nieuwe technologie Hoe wordt er gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe technologie? Zijn er echte interactieve toepassingen? Kan de gebruiker snel zijn weg vinden in de aangeboden informatie (indexen).prikkel Waarom zou de gebruiker op deze wijze gebruik gaan maken van een contact met de verzekeraar of tussenpersoon in kwestie, en niet op de ‘ouderwetse’ wijze (telefoon, brief, fax)? Wat is het voordeel voor de gebruiker?betrokkenheid Is de organisatie betrokken bij haar internet site? Worden aangevraagde folders inderdaad snel verstuurd? Hoe wordt er gereageerd op e-mail? Wat doet de telefoniste als je vraagt naar informatie over de internet-site?Het artikel besluit met een samenvatting, waarin aan de verschillende begrippen (vorm, inhoud, technologie, prikkel, betrokkenheid) een beoordeling wordt gegeven.
Drs Joost B.M. Steins Bisschop is directeur van de SPC Group, waarvan New Media Marketplace een onderdeel is.

Reageer op dit artikel