nieuws

Levob lanceert haar beleggingshypotheek

Archief

Levob heeft een beleggingshypotheek aan haar assortiment woonhuisfinancieringen toegevoegd. De maatschappij zegt met dit produkt tegemoet te komen aan de vraag naar unit-linked produkten voor aflossing van hypothecaire schulden.

De beleggingshypotheek is een levenhypotheek, bestaande uit een hypothecaire lening en een gemengde verzekering. Het kapitaal bij leven op de einddatum, nodig voor het aflossen van de hypothecaire lening, wordt opgebouwd in de beleggingsverzekeringen van Levob: 3x Top Sparen en Hollandsche Glorie Polis.
Bij 3x Top Sparen kan de hypotheekgever beleggen in aandelen, obligaties of in een mixfonds. Ook kan worden gekozen voor belegging in aandelen van de tien grootste Nederlandse topbedrijven (Hollandsche Glorie Polis).
‘Plus-periode’
Na afloop van de premiebetaling kan de hypotheekgever gedurende 5 jaar zelf het moment kiezen van aflossing van de hypotheek (‘plus-periode’).
De beleggingspolis kan ook worden losgekoppeld van de hypothecaire lening. Het verhogen van de hypotheeksom met eerder afgeloste bedragen is onder voorwaarden toegestaan. Per jaar mag 15% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij worden afgelost.
Het tweede inkomen telt voor 100% gedurende de volledige looptijd van de lening indien beide aanvragers 25 jaar of ouder zijn. Is een van hen jonger dan 25 jaar, dan wordt het tweede inkomen – na 8 jaar – voor de helft meegeteld.
Maximaal kan 125% van de executiewaarde worden geleend. De rente is variabel tijdens de rentebedenktijd van ten hoogste 2 jaar. Verder zijn rentevaste perioden mogelijk van 2, 5, 10, 15 of 20 jaar.
De afsluitkosten voor de cliënt bedragen 0,5% over de hoofdsom.

Reageer op dit artikel