nieuws

Levob lanceert echte beleggingshypotheek

Archief

Levob heeft de Beleggingsfonds Hypotheek geïntroduceerd, een combinatie van een hypothecaire lening met een beleggingsrekening.

Door het ontbreken van een verzekeringselement, en de daarbij behorende fiscale aspecten, biedt de Beleggingsfonds Hypotheek ruime mogelijkheden in de hoogte van de inleg, voor tussentijdse stortingen en opnames en de keuze van het doelkapitaal. De rente van de geldlening is aftrekbaar, over het saldo op de beleggingsrekening moet de vermogensrendementsheffing worden betaald. Op de hypotheekrente rekent Levob overigens wel een risico-opslag van 0,2%.
De beleggingen beginnen met een inleg van minimaal 4.500 euro (f 9.917), geheel of gedeeltelijk mee te financieren met de hypotheek. Wel geldt een maximum voor de lening van 150% van de executiewaarde. De maandelijkse vervolgstortingen moeten minstens 50 euro (f 110) bedragen, net als tussentijdse extra stortingen.
Op basis van het beoogde eindkapitaal en de looptijd wordt, uitgaande van een rendement van 8%, de hoogte van de inleg bepaald. Als de beleggingen beter renderen zijn tussentijdse opnames mogelijk: één keer per jaar, minimaal 250 euro (f 551). Belangrijk: bij lagere rendementen dan de veronderstelde 8% wordt géén extra premie gevraagd. De hoogte van de periodieke inleg kan, onder voorwaarden, zonder kosten worden gewijzigd.
Provisie
De gelden worden belegd in vier fondsen (Levob Europees Aandelen Fonds, Euro Obligatie Fonds, Europees Mix Fonds en AEX+ Fonds) of op de Stallingsrekening. De fondsen worden beheerd in samenwerking met effectenbank Kempen & Co. Aanpassing van de fondsverdeling voor nieuwe stortingen kost 0,5% aan switchkosten. De beheerskosten van de beleggingsfondsen zijn 0,08% per maand. Daarnaast gelden aankoopkosten (0,25%) en verkoopkosten (0,75%).
De tussenpersoon kan voor stortingen in de beleggingsfondsen die de f 15.000 te boven gaan een afsluitprovisie van 0,5% tegemoet zien. De bonusprovisie over totale stortingen die boven de grens van f 2 mln uitkomen bedraagt voor dit jaar 0,25%. Over de opgebouwde beleggingswaarde wordt vervolgens nog 0,3% doorlopende provisie uitgekeerd.
Provisie wordt voorts betaald voor de geldlening: 0,5% over de hele lening en 1% over het leningdeel van de Beleggingsfonds Hypotheek. De bonusregeling voor hypotheken is: 0,125% boven de f 3,5 mln en 0,25% boven de f 7,5 mln. De verdientermijn is vijf jaar.

Reageer op dit artikel