nieuws

Levob introduceert flexibele spaarpolis met ‘plusperiode’

Archief

Levob heeft een flexibele beleggingsverzekering voor particulieren ontwikkeld onder de naam ‘3x Top Sparen’. Het spaarprodukt onderscheidt zich door een uitlooptermijn van maximaal vijf jaar waarbinnen vrij over het opgebouwde kapitaal kan worden beschikt en de mogelijkheid tot indexering van de spaarpremie.

Het produkt 3x Top Sparen is in fiscale zin een kapitaalverzekering met een minimum looptijd van 15 jaar. De premiebetalingsduur is maximaal 35 jaar.
Na deze termijn loopt de polis nog ten hoogste vijf jaar door. Gedurende deze ‘plusperiode’ kan vrij over het geld worden beschikt met een minimum van f 2.500 per opname.
Bij overlijden voor de einddatum wordt 90% van de geldswaarde uitgekeerd. In de laatste drie jaar van de ‘plusperiode’ is de overlijdensuitkering 100%.
Spaarindex van 2%
De inleg bedraagt minimaal f 50 per maand. Bij het sluiten van de polis heeft de verzekeringnemer de keuze om de spaarpremie met 2% per jaar (spaarindex) te laten verhogen, of op hetzelfde niveau te handhaven. Tussentijdse stortingen zijn mogelijk vanaf f 100.
De betaalde inleg wordt verminderd met de poliskosten (f 2,50 per maand) en kostenopslagen voor aanvullende dekkingen (premievrijstelling arbeidsongeschiktheid en verzorgersclausule). Het investeringspercentage, dat deel van de premie dat daadwerkelijk wordt belegd in een van de fondsen, is afhankelijk van de looptijd en bedraagt minimaal 90% (looptijd 30-35 jaar) tot 93% (looptijd 15-19 jaar).
Drie beleggingsfondsen
De spaarpremies kunnen in drie beleggingsfondsen worden belegd: het aandelenfonds, het obligatiefonds, en het mixfonds (50% aandelen en 50% obligaties). Voor het aandelen- en obligatiefonds gaat Levob uit van een gemiddeld prognose-rendement van 11 tot 12%, resp. van 7% tot 8%.
De aan- en verkoopkosten van de beleggingseenheden belopen 0,5% resp. 1%. Per maand wordt de geldswaarde verminderd met 0,041% voor beheerskosten. De kosten voor tussentijdse fondswisselingen bedragen f 50 per keer. De eerste wisseling van fonds is gratis.
De afsluitprovisie bedraagt minimaal 3% en maximaal 4,8% over de som van de betaalde premies vermenigd met de duur van de polis.
Een rekenvoorbeeld: het prognosekapitaal op basis van het mixfonds met een gemiddeld rendement van 9%, een looptijd van 15 jaar, en een geïndexeerd inleg van f 50 per maand is f 17.472. Bij de belegging in obligaties (rendement 7%) of aandelen (rendement 11%) is het prognosekapitaal f 14.928, resp. f 20.513.

Reageer op dit artikel