nieuws

Levob geeft f 39 mln uit aan ‘reparatie dak’

Archief

“We hebben het dak gerepareerd terwijl de zon scheen”, lacht bestuursvoorzitter Bert Lugtigheid zuurtjes tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Veel te lachen valt er niet voor Levob. Dankzij een miskleun in de zakelijke kredietverlening bij de OV Bank, drie jaar geleden, heeft het concern een voorziening moeten treffen die de jaarwinst ver overstijgt. Ruim f 39 mln kan als verliespost worden beschouwd.

In de jaren 1993 en 1994 verstrekte de OV Bank financieringen aan projecten in de recreatieve sector (bungalowparken op de Nederlandse Antillen en in Nederland). Daarnaast werd ook in de vorm van participaties deelgenomen aan deze projecten.
Al snel blijkt dat deze projectfinanciering niet gelukkig uitpakt. In 1995 wordt daarom een voorziening van f 7,6 mln getroffen. Levob denkt daarmee het ergste leed achter de rug te hebben. In het afgelopen jaar blijkt dat wat te rooskleurig ingeschat. Een diepgaand onderzoek maakt duidelijk dat het verliesrisico van de projectfinancieringen van de OV Bank veel groter is dan gedacht. Daarom wordt in het afgelopen verslagjaar een tweede voorziening, van f 39 mln, getroffen. Daarnaast wordt er nog eens f 8 mln afgeschreven bij het participatiebedrijf. Bert Lugtigheid: “Of we hebben misgegokt? Ja, dat kun je wel zeggen”.
Als Levob de uitvaartportefeuille niet toevallig in hetzelfde jaar voor ruim / 23 mln had kunnen verkopen aan Aegon (in het kader van de nieuwe bedrijfsstrategie waarbij inkomensverzekeringen tot de core-business zijn verheven), dan was de nettowinst van f 24 (26) mln nagenoeg tot nul gereduceerd. Echter, dankzij deze eenmalige baten in combinatie met een fiscale verliescompensatie, daalt het resultaat met slechts f 3,8 mln.
Lichtpuntje
Een prettige bijkomstigheid voor Levob is dat de normale bedrijfsvoering in het ‘rampjaar’ goed uitpakte (vandaar de parallel die Lugtigheid trekt met de reparatie van het dak bij zonnig weer). De winst steeg met 8% tot f 39,5 (36,6) mln. Het bruto premie-inkomen van de verzekeringsactiviteiten groeide met 10% tot f 397,2 (362,1) mln. Vooral het levenbedrijf liet een sterke stijging zien, wat premie-inkomsten betreft. Het periodieke premie-inkomen steeg met 13,4% tot f 138,6 (122,3) mln. Ook in de markt van koopsommen werd een aantrekkelijke groei gerealiseerd tot f 59,9 (44,1) mln.
Beleggingsverzekeringen wonnen sterk aan populariteit, mede dankzij de sterk stijgende aandelenkoersen en dalende rente. Van de nieuwe productie werd in het afgelopen jaar 63% gerealiseerd in beleggingsverzekeringen (onder meer in de Hollandsch Glorie Polis).
Bij Twenteleven, de levenmaatschappij van Levob waar de voormalige polishouders van Vie d’Or onderdak hebben gevonden, daalde het premie-inkomen naar f 32,8 (40) mln. Deze daling werd geheel veroorzaakt door een uitbetaling van ongeveer f 7 mln uit het potje ‘voorziening onbekende aanspraken’ die in 1995 plaatsvond. Deze maand volgt – zoals gepland – opnieuw een uitkering. Dit keer van f 10 mln. De opbrengst voor beleggingen polishouders steeg dankzij de sterk gestegen beurskoersen aanzienlijk: naar f 52,4 (24,4) mln.
Schadebedrijf
Het technisch resultaat van het schadebedrijf steeg tot f 6,2 (3,7) mln, vooral dankzij schadelastbeheersing en een gunstig schadejaar. Bij motorrijtuigen werden nu de vruchten geplukt van de meerdere premieverhogingen van de afgelopen jaren. Levob verwacht dat het hoogtepunt van de cyclus hiermee al weer bereikt is. “Zoals gebruikelijk worden goede resultaten in de schadeverzekeringsbranche doorgaans snel opgevolgd door een verscherping in de concurrentie. Deze trend is in de loop van 1996 al duidelijk merkbaar geworden en zal vermoedelijk in 1997 al weer zichtbaar worden in de resultaten”, aldus Lugtigheid.
Het premie-inkomen van het schadebedrijf steeg tot f 165,8 (155,8) mln. Deze groei werd vooral gerealiseerd in de branche aov en ongevallen; veroorzaakt door de afschaffing van de Ziektewet per 1 maart 1996. Het zorgbedrijf van Levob zag het premie-inkomen dalen tot f 67,5 (69,9) mln, mede als gevolg van het verdwijnen van een aantal verlieslatende collectieve contracten. Het technisch resultaat werd bijna gehalveerd tot f 0,6 (1,0) mln.
Levob 1996 1995 (in / mln) omzet 575 549 w.v. premie-inkomen 397 362 kosten 75 66 provisies 38 31 nettoresultaat 24 26 Levensverzekeringen premie-inkomen 231 206 brancheresultaat 28 27 Schadeverzekeringen premie-inkomen 149 144 w.v. zorg 67 70 aov & ongev. 29 22 auto 30 27 brand 14 14 overige varia 7 7 brancheresultaat 6 4 w.v. zorg 1 1 aov & ongev. 4 4 auto 0 -2 brand 1 0 overige varia 1 1 Bankbedrijf inkomsten 71 91 bedrijfsresultaat 2 4 totaal medewerkers 394 386

Reageer op dit artikel