nieuws

Levob dringt door tot top-tien van de beleggingsverzekeraars

Archief

Door de overname van de Vie d’Or-portefeuille en een autonome groei van 30% in leven, is Levob vorig jaar doorgedrongen tot de top-tien van de Nederlandse maatschappijen in beleggingsverzekeringen. Het totale premie-inkomen leven steeg in 1994 met meer dan 50%, aldus het jaarverslag dat deze week is gepresenteerd.

De overname van de Vie d’Or-portefeuille door Levob-dochter Twenteleven verliep niet zonder problemen. Logistiek, organisatorisch en automatiseringstechnisch was deze overname een complexe operatie, aldus Levob. De kosten van deze operatie bedroegen volgens de maatschappij f 3 mln.
Het aansprakelijk vermogen van Twenteleven werd verhoogd naar f 15 (0,6) mln, waarvan f 7,5 mln voor verhoging van de rechten van polishouders. De omzet van deze maatschappij over 1994 beliep f 30,7 mln.
Omzetting Vie d’Or-polissen
De Vie d’Or-portefeuille telde 132 verschillende polissen die moesten worden vervangen door in totaal 17 produktvormen van Twenteleven: een groot deel van de 13.500 polissen, goed voor in totaal f 33 mln aan premies, is omgezet in Twenteleven Beleggingsplan-polissen. “Tussen de 75% en 80% van de polishouders heeft besloten deze polis ook te willen voortzetten”, aldus drs A.A. Lugtigheid van de raad van bestuur.
Volgens hem bestaat 37% van de nieuwe produktie leven over 1994, incl. de overname van de portefeuille van Vie d’Or, uit premies voor unit linked-verzekeringen. Een kwart van het totale premie-inkomen van f 203 mln is nu belegd in beursfondsen, aldus Lugtigheid.
Nieuwe grondslagen
Ondanks de winststijging in leven (van f 10,6 mln naar f 14,5 mln) kondigde bestuursvoorzitter drs C.J. van Heest vooor het boekjaar 1995 een meer marktconform systeem van waarderen aan, waarbij de eerste kosten niet langer direct ten laste van het resultaat worden gebracht, maar worden gespreid over de polisduur. “Bij toepassing van deze waarderingsgrondslagen zou de winst van Levob Levensverzekering niet f 12,7 mln, maar tenminste f 28 mln zijn geweest, en dat zou een concernwinst voor winstdeling en belasting hebben betekend van f 55 mln”, aldus Van Heest.
De omzet van Levob Leven steeg naar f 233,8 (185,2) mln, waarvan f 163,9 (127,3) mln aan premie-inkomen. De bruto winst beliep f 33,9 (26,4) mln. Bij Levob Uitvaartverzekering bedroeg de omzet f 8,7 (7,9) mln, waarvan f 6,4 (5,9) mln aan premie-inkomen, en de winst f 2,6 (1,8) mln.
De maatschappij vindt het overigens een goede zaak, dat de voorschriften voor het vaststellen van de technische voorzieningen zijn aangescherpt. “Deze aangepaste voorschriften leveren een bijdrage aan het inperken van die concurrentie die ten koste gaat van de solvabiliteit van verzekeraars”, aldus Levob.
Premieverhoging auto
Over het schadebedrijf en zorgbedrijf had Levob meer zorgelijke berichten te melden. Het resultaat van het zorgbedrijf stond onder druk door “enige correcties” op de WTZ-bijdragen van eerdere jaren, zei Van Heest. “Het hiermee gepaard gaande bedrag van bijna f 3 mln is in één keer laste van het resulaat gebracht.”
Het schadebedrijf boekte een forse groei in premie-inkomen, vooral door de branches auto (+28%) en aov (+73%). Daar staat tegenover dat ook het resultaat sterk verslechterde.
In de branche auto werd in vergelijking met 1993 het dubbele aantal zware (letsel)schades geleden. Het brancheresultaat belandde op een voor Levob ongekend laag niveau: f -5,8 mln. Twee premieverhogingen binnen één jaar hebben dat niet kunnen verhinderen. Een volgende premieverhoging volgt per 1 maart a.s. voor nieuwe posten en precies een maand later voor de bestaande portefeuille: de premies wa en wa-extra gaan gemiddeld met 12% omhoog; de volcasco-dekking wordt gemiddeld 9% duurder.
De sterke groei in de branche arbeidsongeschiktheid en ongevallen is vooral het gevolg van de toename in premie-inkomen uit collectieve verzekeringen. De winst groeide niet mee, mede door de hoge kosten die zijn gemaakt om de omzetstijging te realiseren. Ook is een groot deel van de premie is gereserveerd met het oog op de wachttijden van de wettelijke aov.
Het Kommunikatie Plus Acceptatie Systeem (Kompas), een geautomatiseerd centraal acceptatiesysteem voor het schadebedrijf, wordt in de tweede helft van dit jaar ook bruikbaar voor andere branches dan ‘auto’. Van Heest denkt o.m. aan brand en aansprakelijkheid.
OV Bank
Het balanstotaal van Levob-dochter OV Bank steeg met bijna 18% naar f 1.239 (1.052) mln, bijna vier keer zo veel als in 1990. Het OV Deposito Groeifonds ontwikkelde zich “boven verwachting”, aldus Levob.
In het kader van de samenwerking met Levob Leven op het gebied van bedrijfssparen werd een gezamenlijke afdeling bedrijfssparen opgericht. Het volume spaargelden en deposito’s nam af tot f 620,3 (684,6) mln.
De hypotheekproduktie werd bijna verdubbeld: het volume woningfinancieringen steeg naar f 80 (48) mln. De totale portefeuille groeide naar f 111,1 (103,5) mln. De groei kwam tot stand dank zij een arrangement met bank MeesPierson. “Met hen hebben een contract gesloten waarbij acceptatie en administratie volledig door Levob worden verzorgd”, aldus Lugtigheid. Voor dit jaar voorspelt hij een uitbreiding van de samenwerking met banken op het gebied van hypotheken.
Levob Financieringen behaalde een resulaat voor belastingen van f 0,1 (0,1) mln. Kaderbericht ============
Nieuwe produkten
Levob heeft voor dit jaar een groot aantal nieuwe produkten aangekondigd. Begin volgende maand wil de maatschappij met een spaarprodukt voor particulieren komen, dat de mogelijkheid biedt om te beleggen in geselecteerde aandelenfondsen, obligaties of een combinatie van beide. Ook zal dit jaar een vernieuwde collectieve pensioenlijn worden geïntroduceerd.
Het zorgbedrijf werkt aan de introductie van twee produkten. Medio dit jaar wordt een ziektekostenpolis met een modulair opgebouwde dekking gepresenteerd. Ziekenfondsverzekerden zal de mogelijkheid worden geboden binnen bestaande collectiviteiten bij Levob te verzekeren. Daartoe zal de maatschappij een samenwerking aangaan met een ziekenfonds, waarvan de naam op een later tijdstip wordt onthuld.
Op bancair gebied wordt gewerkt aan een vernieuwd assortiment spaarprodukten. Het Deposito Groeifonds wordt uitgebreid met andere beleggingsfondsen. Levob 1994 1993 omzet 550,4 449,4 premie-inkomen 364,1 270,9 netto resultaat 14,6 18,7 Levensverzekeringen premie-inkomen 202,9 133,2 w.v. periodiek 22,4 26,7 koopsommen 10,1 3,7 brancheresultaat 35,7 28,2 Schadeverzekeringen premie-inkomen 79,1 58,4 w.v. brand 14,1 12,9 auto 24,8 19,4 med. varia 31,8 18,4 overige varia 8,4 7,8 brancheresultaat -1,7 6,5 w.v. brand -1,9 -1,8 auto -5,8 -0,5 med. varia 2,0 3,6 overige varia 0,8 1,5 Zorgverzekeringen premie-inkomen 82,1 79,4 brancheresultaat -1,9 0,3 Financiële diensten omzet 96,4 98,9 resultaat 7,2 7,6 *in miljoenen guldens

Reageer op dit artikel