nieuws

Leverancier ‘jonge’ software aansprakelijk voor 2000-schade

Archief

De aansprakelijkheid van soft- en hardwareleveranciers voor het millenniumprobleem bezorgt betrokken verzekeraars slapeloze nachten. In hoeverre zijn deze leveranciers aansprakelijk? Verwacht wordt dat vooral leveranciers van software die jonger is dan tien jaar een aansprakelijkheidsprobleem krijgen.

Onlangs sprak de Leidse hoogleraar Informaticarecht H. Franken over de parallel tussen de aansprakelijkheidskwestie bij bodemverontreiniging en die bij het millenniumprobleem.
Enkele jaren geleden deed de Hoge Raad uitspraak inzake opruimingskosten bij bodemverontreiniging. De uitspraak begrensde de aansprakelijkheid in de tijd. Vóór een bepaalde datum kon van vervuilende partijen niet verwacht worden dat ze redelijkerwijs op de hoogte waren van de gevolgen van de verontreiniging. Iets dergelijks zou ook moeten worden besloten in het geval van het millenniumprobleem, meent Franken.
Omdat computersystemen doorgaans binnen vijf tot tien jaar worden afgeschreven, zou de grens voor aansprakelijkheid moeten worden vastgesteld op 1 januari 1990. Bij software van vóór die datum zou de leverancier niet meer aangesproken kunnen worden, aangezien de leverancier van deze software redelijkerwijs niet had kunnen weten dat zijn product zo lang had kunnen meegaan.
Indekken
Softwareleveranciers krijgen het dringende advies hun klantenkring tijdig en voldoende te waarschuwen voor eventuele gevolgen van het millenniumprobleem. Ook leveranciers van goederen wordt over het algemeen aangeraden om hun klanten in een vroeg stadium te waarschuwen voor de eventuele invloed van het millenniumprobleem op de goederenstroom, en te melden dat al het mogelijke in het werk gesteld wordt om een levering-stop te voorkomen. Deze handelingen kunnen later in een eventuele rechtsgang handig van pas komen onder het motto: ‘een gewaarschuwd mens telt voor twee’.
Bedrijven krijgen bovendien het advies in hun notulen van (o.m.) bestuursvergaderingen duidelijk vast te leggen dat er serieuze maatregelen worden genomen om het millenniumprobleem aan te pakken. Dit laatste is met name bedoeld ter voorkoming van schadeclaims op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid door bijvoorbeeld aandeelhouders.

Reageer op dit artikel