nieuws

Levensverzekeraars struikelen over deadline 1 augustus

Archief

De levensverzekeraars zijn massaal gestruikeld over de deadline van 1 augustus. Sinds deze week moeten de levenproducten aangepast zijn aan de nieuwe rekenrente van 3%, aan de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringsnemers 1998, én aan de gewijzigde provisiestructuur ter verbetering van afkoopwaarden. Onder de twintig grootste marktpartijen bevindt zich één geslaagde: Zurich.

De Verzekeringskamer (VK) noemt het resultaat van de door AM gehouden inventarisatie “zeer teleurstellend”. De toezichthouder baseert dat oordeel vooral op het niet voldoen aan de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringsnemers 1998 (RIV).
Deze wettelijke regeling voorziet onder meer in het geven van helderheid over de afkoopwaarden en premievrije waarden (een overzicht van deze waarden na jaar één, twee, drie, vier vijf, tien, vijftien en elke volgende vijf jaar tot het einde van de looptijd). Verder moeten de verzekeringspaperassen vanaf 1 augustus vergezeld gaan van een productleeswijzer: een overzicht van de essentiële productkenmerken en de plaats(en) waar uitgebreide informatie daarover is te vinden.
De levensverzekeraars hebben voor de invoering van de nieuwe RIV-regels acht maanden de tijd gehad. Momenteel voldoen – voorzover bekend – alleen Amev, Centraal Beheer en Zurich aan de nieuwe RIV. Hooge Huys en Royal Nederland voorzien wel in openheid over afkoopwaarden, de productleeswijzer laat nog minimaal twee maanden op zich wachten. De productleeswijzer van Aegon laat eveneens tot oktober op zich wachten, terwijl de openheid over afkoopwaarden door Aegon Particulieren gefaseerd (tot 1 oktober) wordt ingevoerd. Andere maatschappijen hebben de implementatie ergens in september of oktober gepland.
Bij monde van Jaap Turkesteen kondigt de VK aan op korte termijn in gesprek te gaan met de overtredende maatschappijen, om nogmaals op snelle invoering aan te dringen. De RIV geldt – weliswaar in iets minder gedetailleerde vorm – namelijk al sinds 1994. Een VK-onderzoek in 1997 wees uit dat 87% van de levensverzekeraars niet voldeed aan de regels rond afkoopwaarden.
Rekenrente
Dat diverse maatschappijen hun producten per 1 augustus – oorspronkelijke invoeringsdatum was 1 januari – nog niet hebben aangepast aan de nieuwe rekenrente van 3%, vindt de toezichthouder minder kwalijk. “Deze maatschappijen lopen nu de kans verliesgevende producten te verkopen”, aldus de VK. “Dat is in eerste aanleg hun zorg, al houden wij natuurlijk wel een vinger aan de pols.”
Er zijn overigens maar weinig maatschappijen die in het kader van de rekenrente reppen over verhoogde tarieven. “Natuurlijk is het zo dat je met een rekenrente van 3% meer premie nodig hebt om eenzelfde kapitaal te garanderen, dan bij 4%”, aldus Gerard van Staveren, Leven-directeur van Nationale-Nederlanden, die per 1 september in één keer alles aanpast. “We garanderen minder dan voorheen. Aan de andere kant zullen de winstdelingsregelingen een hogere opbrengst te zien geven. Per saldo zal er niet veel veranderen.”
Provisiestructuur
Een derde aanpassing per 1 augustus betreft de gewijzigde provisiestructuur: 0,75% afsluitprovisie wordt doorlopende provisie en de verdientermijn van de afsluitprovisie wordt verlengd van vijf tot tien jaar. Doel van deze aanpassing is een verbetering van de afkoopwaarden van levensverzekeringen en spaarkasovereenkomsten. Volgens berekeningen van het Verbond van Verzekeraars en de intermediairorganisaties NVA en NBVA moet deze provisiewijziging op een gemiddelde levenportefeuille een neutraal effect hebben op de inkomsten.
De rondgang langs de grote levensverzekeraars levert een triest beeld op: de in januari door verzekeraars (Verbond) en intermediair (NVA en NBVA) gemaakte afspraak is alleen door Zurich nagekomen. Avéro, Interpolis, NN en Stad Rotterdam gaan op 1 september over, Delta Lloyd en AXA medio september, en Aegon en Zwitserleven op 1 oktober. Royal Nederland en Hooge Huys zijn niet in staat een datum te noemen – “in elk geval nog dit jaar”, aldus Royal-directeur Frank Rosenmuller -, terwijl Amev het houdt op “voorjaar 2000”. Direct-writer Centraal Beheer en de loondienstverzekeraars Reaal en RVS hebben niet met de nieuwe provisiestructuur te maken.
Marktwerking
NBVA-secretaris Boudewijn van Uden kan wel enig begrip opbrengen voor het feit dat verzekeraars de overstap niet exact op 1 augustus kunnen maken. “Ze hebben met zo veel automatiseringstechnische veranderingen te maken. Dus over een maandje uitstel ga ik niet moeilijk doen. Anderzijds, dit komt ook weer niet uit de lucht vallen. Afspraken hierover zijn in januari gemaakt.”
“Als maatschappijen tot in het jaar 2000 uit de pas blijven lopen, is dat geen goede zaak. Niet voor het intermediair, dat erop rekent dat alle maatschappijen zich conformeren aan het Verbondsadvies en dat nu met twee verschillende systemen te maken krijgt. En al helemaal niet voor de klant, die geen verbetering van zijn afkoopwaarden krijgt. Maar goed, je mag aannemen dat het intermediair daar in zijn advisering rekening mee houdt. Wellicht dat een versnelde marktwerking dan zijn werk doet…”
Collega-organisatie NVA denkt er net zo over. “De verzekeraars zullen heus wel beter willen, maar dat ze niet beter kunnen, is zorgelijk. Het intermediair en de consument rekenen hier op”, aldus woordvoerster Hella Kuipers.
Tweede module
Tot slot, is er nog de Code Rendement en Risico, waarvan de tweede module (levensverzekeringen met winstdeling) per 1 juni in alle uitingen verwerkt zou moeten zijn. De inventarisatie brengt aan het licht dat veel levensverzekeraars ook die datum niet hebben gehaald. Gerespecteerde maatschappijen als Nationale-Nederlanden, Interpolis en RVS zeggen de tweede module pas per 1 september in te gaan voeren. AXA en Stad Rotterdam houden het op “in de loop van september”.
“We hebben de toetsingscommissie hierover geïnformeerd”, aldus NN-directeur Van Staveren. Hoe teleurstellend is het dat de marktleider zich niet aan afgesproken data kan houden? Van Staveren: “Tja, ik was liever op 1 augustus begonnen.”
Voor wat betreft de tweede module van de Code Rendement en Risico, neemt Amev een voorbeeldige positie in. De Fortis-dochter had al zijn uitingen al op 1 januari van dit jaar aan die module aangepast.

Reageer op dit artikel