nieuws

Levensverzekeraars ook in 1996 in jubelstemming

Archief

Na een meer dan uitstekend 1995 hebben de levensverzekeraars ook in 1996 zeer goed geboerd. Volgens de ‘Financiële gegevens levensverzekeraars 1996’ van de Verzekeringskamer (VK) steeg de nettowinst van de levensverzekeraars naar bijna f 3,5 mld, bij een brutopremie-inkomen van f 34 mld.

In 1995 maakte het winstcijfer van de levenmarkt al een sprong van 16,6% naar f 3.051 mln. Mede door het uitmuntende beleggingsklimaat is het nettoresultaat in 1996 met 13,6% verder gestegen naar f 3.466 mln.
In de VK-statistiek zijn de cijfers verwerkt van 96 levensverzekeraars. Daarvan zijn er drie afkomstig uit een niet-EU-land die werken vanuit een bijkantoor: Winterthur, Zwitserleven en Zürich. Eind 1996 waren in totaal tweehonderd verzekeraars toegelaten tot de Nederlandse levenmarkt.
Brutopremie
Het brutopremie-inkomen van de 96 in de VK-statistiek opgenomen levensverzekeraars beliep in het verslagjaar f 33.925 (31.376) mln. Hiervan betreft f 1.160 mln een spaarkasstorting (vóór aftrek van eerste en doorlopende administratiekosten). In procenten bedraagt de premiegroei 8%, tegen 11% in 1995.
Motor achter de premiegroei is volgens de VK het individuele bedrijf. De omzetgroei bedroeg daar 12%, tegen 6% voor het collectieve bedrijf. Met name de beleggingspolissen (unit-linkedverzekeringen en spaarkasovereenkomsten) winnen terrein; een omzetstijging van 50% zorgt binnen het individuele bedrijf voor een marktaandeel van 24% (18%).
In de VK-statistiek is ook summiere informatie opgenomen over natura-uitvaartverzekeraars, die met ingang van 1 januari 1996 onder toezicht staan. Van de vijftien grootste uitvaartverzekeraars is het brutopremie-inkomen gegeven: f 297 mln. Het bijbehorende resultaat is f 58 mln.
Solvabiliteit
Het aansprakelijk vermogen – waaronder het vermogensoverschot bijkantoren van buitenlandse verzekeraars – is gestegen tot f 41,6 (30,3) mld: dat is gelijk aan 15% (12%) van de technische voorzieningen eigen rekening.
Dankzij het gunstige beleggingsjaar is per saldo f 10,6 (3,4) mld aan de herwaarderingsreserve toegevoegd. De verhouding tussen de aanwezige solvabiliteitsmarge (f 42,0 mld) en de wettelijk vereiste marge (f 12,0) is daardoor opgelopen tot 3,5 (2,8). Toch voldoet 1,0% (1,1%) van de verzekeraars niet aan de vereiste solvabiliteitsmarge.
Het belegd vermogen van de levensverzekeraars steeg in 1996 tot f 336 (301) mld. Een kwart van de beleggingen wordt aangehouden voor risico van polishouders.

Reageer op dit artikel