nieuws

Levensverzekeraars ontdekken lijfrente in uitkeringseenheden

Archief

Na volmachtbedrijf Van Nierop (Aegon) hebben ook Nationale-Nederlanden en Royal & SunAlliance (RSA) een direct ingaande lijfrente op basis van uitkeringseenheden geïntroduceerd, met name bedoeld voor de in de komende jaren talrijk expirerende kapitaalverzekerigen met lijfrenteclausule. DBV en Robein staan op het punt een soortgelijk product te lanceren.

Volgens het Verbond van Verzekeraars zal in de komende twaalf jaar zo’n f 39 mld aan (oud regime) kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule expireren. Een kapitaalomvang die de harten van de levensverzekeraars sneller doet kloppen. De lage rentestand dwingt de maatschappijen evenwel tot magere lijfrente-aanbiedingen in de garantiesfeer.
Een alternatief in de vorm van een beleggingslijfrente is daarom aantrekkelijk. Echter, de fiscale eis van ‘vaste en gelijkmatige lijfrente-uitkeringen’ kan een struikelblok vormen: met fluctuerende beleggingen komt die eis in het gedrang. De levensverzekeraars hebben nu een constructie gevonden, die goedkeuring kan vinden in de ogen van het ministerie van Financiën. Het concept komt kort gezegd hierop neer: (a) de lijfrente wordt uitgekeerd in de vorm van een vooraf vastgesteld aantal rekeneenheden, (b) uitgaande van een fictief te behalen beleggingsrendement (maximaal 8%) wordt de waarde van een rekeneenheid bij aanvang op f 1 vastgesteld, (c) afhankelijk van de werkelijk behaalde beleggingsresultaten wordt de waarde van de rekeneenheid om de vijf jaar opwaarts of neerwaarts bijgesteld.
Het resultaat is een in (geld)hoogte wisselende lijfrente-uitkering, terwijl wel wordt voldaan aan de eis van ‘vaste en gelijkmatige uitkeringen’. Bij vooroverlijden keren de verzekeraars 90% van de aanwezige beleggingswaarde uit, om te zetten in een nabestaandenlijfrente.
Nieuwe fondsen RSA
De Beleggingslijfrente van Nationale-Nederlanden is in beperkte intermediairskring geïntroduceerd. Het product kent twee varianten: een levenslange en een tijdelijke van minimaal vijf jaar. Bij die laatste vorm kan de restwaarde worden aangewend voor een uitkering ineens.
NN hanteert voor de vaststelling van de rekeneenheden fictieve rendementen die gelijk zijn aan het standaardfondsrendement per beleggingscategorie minus 1%. Het standaardfondsrendement van aandelen is 10%, van mixfondsen 9%, bij vastgoed 7%, obligaties 5% en deposito’s 4%. Het maximale rendement dat NN gebruikt is 8%. Bij een minimale koopsom van f 100.000 bedraagt de provisie 1,5% van die koopsom.
Royal & SunAlliance (RSA) liet het nieuwe Lijfrentemaatwerkplan vorige week het levenslicht zien tijdens een congres in het Amsterdamse congresgebouw. De systematiek van de rekeneenheden is gelijk aan die van NN. De koopsom kan belegd worden in zes gloednieuwe fondsen, beheerd door de Investment Management Group van het Britse Royal & SunAlliance.
De nieuwe fondsen zijn: RSA Onderscheidend Obligatiefonds (euro-obligaties), RSA Onderscheidend Mixfonds (internationale aandelen en euro-obligaties), RSA Onderscheidend Europafonds (Europese aandelen en obligaties), RSA Onderscheidend Noord-Amerikafonds (aandelen en obligaties uit de VS en Canada), RSA Onderscheidend Verre Oostenfonds (aandelen uit Zuidoost-Azië, behalve Japan), en RSA Onderscheidend Japanfonds (Japanse aandelen en obligaties).

Reageer op dit artikel