nieuws

Levensverzekeraars: bescheiden marktaandeel in bedrijfssparen

Archief

Levensverzekeraars hebben met 250.000 spaarrekeningen een marktaandeel van acht procent in bedrijfssparen opgebouwd. Het aantal bedrijfsspaarregelingen via banken is met 30% gegroeid tot 3,2 miljoen, zegt het CBS, dat de cijfers over 1996 heeft bekendgemaakt.

Vorig jaar zijn via werkgevers per saldo 488.000 nieuwe spaarrekeningen geopend bij de banken. Het totaal aantal spaarrekeningen kwam daarmee op 3,2 (2,7) miljoen.
Veruit favoriet is de spaarloonregeling met 2,2 (1,7) miljoen rekeningen, een groei van 510.000 rekeningen ofte wel 18%. Het aantal premiespaarregelingen steeg naar 901.000 (873.000) en het aantal winstdelings- en aandelenoptieregelingen daalde naar 84.000 (133.000).
Inleg spaargelden
Op de 3,2 miljoen bedrijfsspaarrekeningen bij banken werd vorig jaar voor f 4.163 (4.520) mln ingelegd, bijna acht procent minder dan een jaar eerder. In 1995 evenwel was er sprake van een inhaaleffect, aldus het CBS. De werknemers konden toen gebruikmaken van de mogelijkheid om ook de maximum inleg van 1994 alsnog te storten.
Het geblokkeerde spaarbedrag steeg vorig jaar met 55% naar f 1.339 (863) mln. Het bedrag aan rente beliep vorig jaar f 229 (153) mln. De netto-inleg daalde met 20% naar f 3.053 (3.810) mln.
Spaartegoed
Het tegoed op de 3,2 miljoen bedrijfsspaarrekeningen bij de banken steeg vorig jaar naar f 9.134 (6.081) mln, aldus het CBS. Het tegoed op spaarloonrekeningen nam explosief toe naar f 6.013 (3.655) mln, bijna 65% meer. Het tegoed op premiespaarrekeningen groeide met 31% naar f 2.914 (2.225) mln. De inleg op winstdelings- en aandelen-optierekeningen veranderde nauwelijks: f 207.000 (201.000).
Spaarmarkt
Het totaalbedrag aan spaargelden bij banken beliep vorig jaar f 246.764 (231.001) mln. Dat is een stijging van bijna zeven procent ten opzichte van 1995. De netto-inleg steeg met 29%. naar f 8.377 (6.489) mln. De rentebetalingen bedroegen f 7.386 (7.662) mln en de besparingen f 15.763 (14.152) mln. Bedrijfssparen (x 1.000) jaar rekeningen netto-inleg spaartegoed 1994 1.944 2.271 2.271 1995 2.727 3.810 6.081 1996 3.215 3.053 9.134

Reageer op dit artikel