nieuws

Levensloop via spaarrekening populairder dan via verzekering

Archief

Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) is de belangstelling van werknemers voor de levensloopregeling groeiende. Bijna alle deelnemers kiezen voor het sparen via een rekening.

Het CVS, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, schat op basis van een meting in mei dat per 1 mei zo’n honderdduizend werknemers een levensloopregeling hebben gesloten. Eerder concludeerden TNS Nipo en Gfk/Intomart dat het aantal deelnemers rond de 350.000 moet liggen. Het CVS schrijft de afwijkende schattingen deels toe aan methodiek en moment van onderzoek.
Begin dit jaar rolde uit eenzelfde meting een aantal levensloopdeelnemers van 30.000. “In die zin is er dus wel sprake van een duidelijke groei”, laat projectleider Fred Treur weten in Verzekerd!, de nieuwsbrief van het Verbond. Deze maand wordt nog een meting gehouden. “Het is nog te vroeg om te concluderen dat de levensloop mislukt is. Verreweg de meeste productie lijkt om te gaan in levenslooprekeningen, circa 90%, en de rest in levensloopverzekeringen.”
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geïnventariseerd of het overheidspersoneel warmloopt voor de regeling. Dat blijkt niet het geval: 6% neemt nu deel aan de levensloopregeling en 7% is dat van plan. De spaarloonregeling blijft populair en wordt benut door 54% van de rijksambtenaren. Van hen zegt 3% te willen overstappen naar de levensloopregeling.
Een ander onderzoek, van Blauw Research, wijst uit dat de levensloopregeling vooral in het straatje past van mensen met een salaris van tweemaal modaal of meer: in die groep heeft al 20% voor levensloop gekozen. Bij inkomens van _ 30.000 of minder is het deelnemerspercentage nog geen 8%.

Reageer op dit artikel