nieuws

Levensloop

Archief

Levensloop

MoneyView heeft het systeem Aequos, voor analyse en vergelijking van producten, uitgebreid met de module levensloopregelingen. De regelingen zijn op meer dan tachtig kenmerken en voorwaarden ontleed.
T- en U-rendement
Het rendement U, maatstaf voor rentestandkorting en overrentedeling bij levensverzekeringen, stijgt in februari naar 3,26%, tegen 3,22% deze maand. Het vergelijkbare, maar oudere T-rendement komt in februari zevenhonderdste hoger uit op 3,23%.
‘s-Gravenhage
Onderlinge ‘s-Gravenhage heeft zijn internationale effectenbewaardiensten uitbesteed aan ABN Amro Mellon. Het mandaat betreft een portefeuille van _ 850 mln.
Pensioenfondsen
Nederlandse bedrijven mogen hun pensioentoezegging gaan onderbrengen bij pensioeninstellingen in andere lidstaten. De regeling moet voldoen aan lokale rechtsregels; het toezicht vindt ook in de andere lidstaat plaats. De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel implementatie richtlijn pensioeninstellingen goedgekeurd. Omgekeerd mogen Nederlandse pensioenfondsen pensioengelden uit andere lidstaten beheren.

Reageer op dit artikel