nieuws

Levenproductie toont nog geen beterschap

Archief

De individuele levenproductie is in juni na een kleine ‘opleving’ in mei (-6%) weer verder in de min gedoken: er is voor _ 496 (558) mln aan nieuwe premies het levenbedrijf ingevloeid, 11% minder dan in juni 2006. Het aantal nieuwe polissen is met 93.400 (98.200) overigens slechts 5% lager dan een jaar eerder; het gemiddelde premievolume dat met een nieuwe levenpolis gemoeid is, is dan ook met 7% gedaald.

Het aantal nieuwe beleggingspolissen blijft met 19.300 onveranderd zeer laag, terwijl het aandeel van de unit linkedverzekeringen in het totale premievolume vergeleken met mei stijgt tot 21,5% (20,5%). Afgezet tegen juni vorig jaar leveren de premies uit nieuwe beleggingsverzekeringen andermaal een min op van 30%: _ 107 (153) mln.
Het aantal direct ingaande lijfrenten (DIL) is in juni exact hetzelfde als een jaar ervoor: 6.100, bij een iets lager premievolume van _ 228 (237) mln. De uitgestelde lijfrentepolissen dalen ruim 20% in aantal (6.600) en ruim 15% in premievolume (_ 112,3 mln). Gemeten over het eerste halfjaar levert de DIL-productie een krappe 15% in met _ 1.779 (2.078) mln premie. Ook de uitgestelde lijfrenteproductie gaat 15% achteruit en realiseert _ 1.061 (1.255) mln.
Na een half jaar noteert het totale individuele levenbedrijf een productiedaling van 13% in aantal polissen (565.600) en van 15% in premievolume (_ 3.947 mln). Het tweede kwartaal doet het overigens wat beter dan het eerste kwartaal: het aantal nieuwe polissen loopt met 7% terug (eerste kwartaal: 18%) en het premievolume daalt met 10% (eerste kwartaal: 17%).
Het aandeel van de beleggingspolis in het totale premievolume is in de eerste zes maanden van dit jaar teruggelopen van bijna 25% tot nog geen 21%. Het aantal hypotheekgebonden levenpolissen is in de eerste zes maanden met 23% afgenomen tot 76.000 (98.600), het beleggingsgerelateerde deel daarvan vertoont een daling van 27%. Het met hypotheekverzekeringen gemoeide premievolume gaat in ongeveer dezelfde mate omlaag tot _ 136 (170) mln (-22%).
De categorie spaarverzekeringen, waaronder ook de levenslooppolissen vallen, geeft over de eerste helft van 2007 een productiedaling van 17% te zien en komt uit op _ 410 (494) mln aan nieuwe premies, afkomstig van 81.700 (110.400) nieuwe polissen (-26%). Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie (x. 1.000) kapitaal premie ineens (x. 1.000) kapitaal ineens Juni 2007 Verzekeringen in geld 61,8 2.103,7 28,8 22,8 12,3 474,8 337,6 w.v. hypotheek 4,8 472,3 7,5 5,2 0,0 0,3 0,1 pensioen uitgesteld 1,3 342,7 4,4 3,1 0,3 17,9 15,3 lijfrente uitgesteld 1,6 87,2 2,1 8,5 2,9 98,2 78,0 direct ingaande lijfrente 6,1 273,5 227,1 levenslang bij overlijden 39,4 245,0 6,7 0,4 0,6 5,0 1,4 spaarverzekering 3,1 97,8 3,1 4,8 0,3 12,1 5,9 risicoverzekering 7,9 801,0 4,2 0,1 1,7 48,8 3,4 overige verzekeringen 3,7 57,7 0,8 0,7 0,4 19,0 6,4 Verzekeringen in beleggingen 18,2 1.748,5 38,3 31,8 1,1 33,7 36,7 w.v. hypotheek 7,1 669,2 16,9 13,0 0,0 2,7 1,4 pensioen uitgesteld 3,3 411,0 10,0 4,6 0,2 2,7 5,4 lijfrente uitgesteld 1,4 56,6 2,7 1,4 0,7 16,3 19,6 direct ingaande lijfrente 0,0 0,8 0,9 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 6,0 584,3 8,3 12,5 0,2 11,0 8,9 risicoverzekering 0,1 19,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,3 8,1 0,3 0,3 0,0 0,2 0,5 Juni 2006 Verzekeringen in geld 56,0 2.149,6 28,1 19,9 11,7 512,3 356,3 w.v. hypotheek 5,4 479,7 8,6 7,2 0,0 1,2 0,6 pensioen uitgesteld 1,3 413,3 5,0 4,1 0,2 16,7 13,2 lijfrente uitgesteld 1,6 70,2 1,9 5,2 2,9 108,6 85,7 direct ingaande lijfrente – – – – 6,0 302,1 233,4 levenslang bij overlijden 33,8 167,9 4,9 0,0 0,6 6,1 1,6 spaarverzekering 3,2 94,7 3,1 2,8 0,4 10,8 13,7 risicoverzekering 8,1 893,3 4,0 0,0 1,1 47,6 1,2 overige verzekeringen 2,6 30,5 0,6 0,5 0,4 19,2 7,0 Verzekeringen in beleggingen 28,8 1.904,6 49,3 51,0 1,7 53,0 53,0 w.v. hypotheek 9,0 778,8 19,9 16,5 0,1 7,7 2,5 pensioen uitgesteld 4,1 388,3 7,4 5,5 0,1 3,7 2,4 lijfrente uitgesteld 2,7 95,4 5,0 2,1 1,2 26,3 32,4 direct ingaande lijfrente – – – – 0,1 2,5 3,1 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 12,4 619,9 16,4 26,5 0,2 12,2 11,9 risicoverzekering 0,1 9,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,5 12,7 0,6 0,4 0,0 0,7 0,7 (Bedragen in _ mln)

Reageer op dit artikel