nieuws

Levenproductie Royal blijft sterk

Archief

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft het levenbedrijf van Royal Nederland andermaal goede zaken gedaan.

De productie van nieuwe levensverzekeringen steeg met 50% naar f 120 mln, tegen f 80 mln in het eerste kwartaal van 1997. Het totale brutopremie-inkomen van het levenbedrijf kwam in de maanden januari, februari en maart uit op f 184 (135) mln.
De inleg in de Royal Future-fondsen blijft gestaag oplopen. De totale waarde van de tien fondsen is inmiddels ruim f 1,2 mld. De drie nieuwe fondsen uit oktober 1997 (Top Fund, Mix Fund en Plus Fund) zijn goed voor f 65 mln.
Het premie-inkomen uit schadeverzekeringen daalde licht tot f 298 (300) mln. Oorzaak is volgens Royal het scherpe acceptatiebeleid in de Brand-branche. Royal noemt verder dat het resultaat Motorrijtuigen nog altijd gunstig is.
Het schadebedrijf behaalde over het eerste kwartaal een resultaat van f 12,6 (15,3) mln, tegen f 10,6 (7,4) mln voor het levenbedrijf. De nettowinst kwam daardoor uit op f 25,6 (23,6) mln. Het eigen vermogen nam toe tot f 977 mln: een stijging van bijna f 200 mln in drie maanden tijd.

Reageer op dit artikel