nieuws

Levenproductie in slotmaand weer in de min

Archief

De individuele levenproductie is in december – na een hoopgevende stijging in november – weer vervallen in de negatieve trend die heel 2007 heeft gekenmerkt. De nieuwe premieomzet bedraagt _ 622 (661) mln, 6% minder dan in december 2006. De decemberdaling, die blijkt uit de maandelijkse cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, is daarmee wel lager dan het gemiddelde over 2007, dat rond de 10% uitkomt. De laatste kwartaalcijfers laten overigens een wat beter beeld zien: de productie bedraagt _ 1.636 (1.746) mln, ruim 6% lager dan een jaar ervoor.

De afname van de productie is te wijten aan de wat minder sterk gegroeide omzet uit direct ingaande lijfrentes. Die pluste in november nog met 30%. De koopsomproductie verkeert ook in december weliswaar in positieve sferen – 3,5% groei tot _ 501 (484) mln – maar de toename in de DIL-productie is een stuk bescheidener dan in november: +7% tot _ 240 (226) mln. Kanttekening daarbij is dat de markt voor direct ingaande lijfrentes het in december 2006 ook nog eens bijzonder slecht deed met een halvering van de omzet. Het laatste kwartaal van 2007 is voor de DIL-markt desondanks succesvol verlopen: de omzet gaat 9% omhoog tot _ 688 (632) mln, terwijl de eerste drie kwartalen nog een teruggang lieten zien.
De afzet van beleggingsverzekeringen is onveranderd in mineur en blijft in december steken op _ 103 (172) mln: 40% lager dan twaalf maanden eerder. De omzet uit nieuwe losse overlijdensrisicoverzekeringen is in december opnieuw een stuk hoger _ 12 (7) mln. Het vierde kwartaal is bijzonder succesvol geweest voor deze bescheiden markt: de omzet neemt met ruim driekwart toe tot _ 39 (22) mln.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Tegen periodieke premie Tegen premie ineens Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie x 1.000 kapitaal premie ineens x 1.000 kapitaal ineens December 2007 Verzekeringen in geld 56,4 2.713,1 31,1 29,6 14,8 633,1 458,3 w.v, hypotheek 5,6 521,6 8,8 6,9 0,0 0,3 9,3 pensioen uitgesteld 1,6 336,9 5,1 4,2 0,2 21,5 16,8 lijfrente uitgesteld 1,8 125,5 2,6 10,5 4,7 176,7 155,6 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 302,3 240,1 levenslang bij overlijden 27,1 183,5 4,9 0,3 0,8 3,2 2,2 spaarverzekering 3,3 115,0 3,5 7,2 0,6 30,2 20,5 risicoverzekering 12,6 1.370,8 5,4 0,1 2,5 80,5 6,4 overige verzekeringen 4,3 59,7 0,8 0,4 0,3 18,2 7,4 Verzekeringen in beleggingen 16,6 1.349,0 32,1 28,1 1,0 46,1 42,4 w.v. hypotheek 6,6 593,3 14,4 13,0 0,0 4,1 1,4 pensioen uitgesteld 2,9 255,6 7,4 3,8 0,2 6,0 4,1 lijfrente uitgesteld 1,2 62,1 2,6 1,4 0,6 23,9 26,2 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 5,6 418,1 7,3 9,7 0,1 11,2 9,8 risicoverzekering 0,1 13,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,2 6,9 0,3 0,2 0,0 0,2 0,3 December 2006 Verzekeringen in geld 47,8 2.150,5 30,7 26,8 13,3 632,3 430,9 w.v. hypotheek 4,6 400,2 8,4 7,0 0,0 0,9 0,5 pensioen uitgesteld 2,3 366,4 8,0 5,7 0,2 28,0 20,2 lijfrente uitgesteld 1,5 102,9 2,3 11,5 5,2 189,8 161,5 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 342,3 222,6 levenslang bij overlijden 25,2 153,7 3,9 0,0 1,0 3,9 1,2 spaarverzekering 3,0 94,8 3,0 2,2 0,5 18,0 18,3 risicoverzekering 9,0 987,4 4,5 0,0 1,1 32,8 1,9 overige verzekeringen 2,2 45,2 0,5 0,4 0,3 16,6 4,7 Verzekeringen in beleggingen 31,0 2.646,2 55,7 63,7 1,5 39,0 52,8 w.v. hypotheek 9,4 944,3 7,4 19,1 0,1 3,5 1,3 pensioen uitgesteld 3,8 490,6 6,6 5,9 0,1 3,2 2,1 lijfrente uitgesteld 2,4 68,0 4,4 2,7 1,0 10,7 30,7 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 3,2 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 14,1 994,6 36,2 35,7 0,3 16,7 14,9 risicoverzekering 0,9 135,4 0,7 -0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,4 13,5 0,5 0,3 0,0 0,4 0,5

Reageer op dit artikel