nieuws

Levenproductie in eerste kwartaal bijna 17% omhoog

Archief

De nieuwe productie van individuele levensverzekeringen is in het eerste kwartaal van dit jaar met 16,8% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Opmerkelijk, aangezien in de verzekeringsbranche alom rekening was gehouden met een stagnerende zoniet dalende levenomzet na de introductie van het nieuwe belastingstelsel. Een daling is overigens wel zichtbaar in de lijfrenteproductie van de maand maart.

De verminderde fiscale ondersteuning voor lijfrenteverzekeringen – met name het terugschroeven van de vrije aftrek van lijfrentepremies van f 6.179 naar f 2.283 – werd door levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars met vrees tegemoet gezien. De cijfers die het CBS verzameld bij diverse maatschappijen geven evenwel aan dat die vrees onterecht is. In het eerste kwartaal van dit jaar is de productie van uitgestelde lijfrenteverzekeringen – de lijfrenten waarvoor premie-aftrek kan worden verkregen – namelijk met 15,2% gestegen tot exact f 2,0 miljard, tegen ruim f 1,8 mld in het eerste kwartaal van 2000.
Uit de cijfers wordt overigens duidelijk dat alleen de maanden januari en februari de dragers zijn van de productiestijging. In januari meldden verzekeraars bij het CBS een omzet van f 937 (749) mln (+25,0%) en in februari van f 633 (527) mln (+32,7%). In maart echter is bij de uitgestelde lijfrenten sprake van een productiedaling van 21,5% tot f 430 (547) mln.
Een mogelijke verklaring is de vertraging in de administratie van verzekeraars, waardoor in 2000 gesloten lijfrentepolissen bij het CBS pas in 2001 worden aangemeld. Deze overloop kan voor een vertekend beeld hebben gezorgd in de eerste twee maanden van dit jaar. De productiecijfers over de maand april zullen daar meer uitsluitsel over geven.
Gegarandeerde lijfrenten
Een onafgebroken stijgende lijn is er wel zichtbaar bij de direct ingaande lijfrenteverzekeringen. In het eerste kwartaal werden er 20.500 (17.200) gesloten (+19,2%), goed voor een premie-omzet van f 2.244 (1.608) mln (+39,5%). De gemiddelde premiestorting is daarmee gestegen tot zo’n f 109.500 (93.500).
Bij de direct ingaande lijfrenten is 90,4% van de premies bestemd voor een gegarandeerde lijfrente; nog geen 10% is unit-linked. Bij de hiervoor gememoreerde uitgestelde lijfrentepolissen ligt die verhouding heel anders. Daar is 52,6% juist wel beleggingsgebonden en gaat 47,4% naar garantiepolissen. Daarmee wint de gegarandeerde lijfrente overigens weer aan terrein. Want over heel 2000 was de verhouding nog 63%-37% in het voordeel van de beleggingsverzekering, tegen 57%-43% in 1999 en 53%-47%.
Het aandeel van de beleggingsverzekering in de totale individuele levenproductie was in het eerste kwartaal 38,1%. Ook dat is een daling ten opzichte van vorig jaar (41,7%).
Totale productie
De totale productie van alle individuele levensverzekeringen bedraagt over het eerste kwartaal van 2001 ruim f 5,5 (4,8) mld, een stijging van 16,8%. De productie van premiebetalende polissen (inclusief eenmalige stortingen) is met 1,5% gedaald tot f 1.124 (1.141) mln, terwijl de koopsomproductie bijna 23% pluste tot f 4.429 (3.611) mln.
Het aantal polissen is opvallend genoeg gedaald met 5,6% tot 419.300. Dat de premie-omzet desondanks flink is gestegen is onder meer toe te schrijven aan de sterk gestegen omzet in direct ingaande lijfrenteverzekeringen, polissen met omvangrijke premiestortingen (gemiddeld rond één ton).
Spaarkas
De nieuwe productie van spaarkasovereenkomsten is in het eerste kwartaal verder ingestort. Nadat in de jaren 1999 en 2000 de spaarkasproductie al met respectievelijk 32% en 27% is gedaald, laat het eerste kwartaal van 2001 een daling van 33% zien ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. De spaarkasovereenkomsten brachten in drie maanden tijd nog f 40,4 (60,1) mln aan nieuwe premie binnen.
De maand maart spande de kroon met een omzetdaling van 46% tot f 13,8 mln, tegen -37% in februari en -3% in januari. De laatste maand van 2000 had – dankzij een opleving bij Spaarbeleg – nog een spaarkasstijging van 70% te zien gegeven. Naar nu blijkt een eenmalige stijging.
Een compleet overzicht van de productiecijfers van nieuwe individuele levensverzekeringen over de maanden februari en maart is te vinden in de rubriek Sparen/Lenen op pag. 32.

Reageer op dit artikel