nieuws

Levenproductie Aegon moet in 2010 bijna de helft hoger zijn

Archief

Aegon wil de levenproductie in ons land de komende vier jaar met 10% per jaar vergroten, kondigde directievoorzitter Nederland Johan van der Werf vorige week aan op een analistenbijeenkomst in Londen.

De gestandaardiseerde nieuwe levenproductie bedroeg vorig jaar _ 231 mln. Het aandeel van het intermediair daarin is bij Aegon in 2005 gedaald van 55% tot 44%. Het aandeel van de collectieve contracten nam daarentegen toe tot 41% (27%).
De jaarlijkse 10%-groei – uitmondend in een levenproductie van ruim _ 330 mln – moet gestalte krijgen door het vergroten van het aandeel op de MKB- en de individuele markt. Verder wordt groei verwacht door het overnemen van de pensioenadministraties. Aegon verwacht dat de komende jaren 20% van de bedrijfstak- en bedrijfspensioenfondsen zichzelf gaat opheffen of de administratie gaat uitbesteden.
De waarde van de verkoop van nieuwe levensverzekeringen, vorig jaar _ 39 mln, moet in 2010 zijn verdubbeld door schaalvoordelen en het verbeteren van de kostenefficiëntie.
Volgens Van der Werf zitten de administratieve prestaties bij Aegon in de lift: de omvang van de werkvoorraden is afgenomen en 98% van alle telefoontjes wordt beantwoord. Het lukt alleen nog niet overal om 80% van alle telefoontjes binnen 20 seconden te beantwoorden.
De kosten per polis liggen bij Aegon beduidend lager dan het gemiddelde in ons land: in Leven is dat 59% van het gemiddelde en in Pensioen 69%. Op het gebied van levensloopproducten wil Aegon een marktaandeel halen van 10%, ongeveer gelijk aan 220.000 levenslooprekeningen. In aov wil Aegon over twee jaar bij de top-3 horen met een marktaandeel van minimaal 10%.

Reageer op dit artikel