nieuws

Levenproductie Aegon groeit tegen ondermaats rendement

Archief

Aegon Nederland heeft in de eerste drie maanden van dit jaar naar eigen zeggen fors meer individuele levenpolissen verkocht via het intermediair. Het rendement op de nieuwe productie blijft echter ver achter bij het concerngemiddelde.

Het brutopremie-inkomen bleef in ons land met _ 1.656 (1.662) mln vrijwel gelijk; de nettowinst verbeterde tot _ 198 (176) mln. Van de omzet was _ 1.432 (1.424) mln afkomstig uit levensverzekeringen. Progressie werd vooral geboekt in de koopsomproductie, die 28% pluste tot _ 523 (410) mln, waarvan _ 195 mln traditioneel (+46%) en _ 328 mln (+19%) voor risico van polishouders.
De omzet uit premiebetalende polissen kwam in de eerste drie maanden 10% lager uit op _ 909 (1.014) mln, waarvan _ 270 mln traditioneel (-7%) en _ 639 mln (-12%) beleggingsgerelateerd. De nieuwe productie aan periodieke premies bedroeg _ 38 (37) mln.
Volgens Aegon zijn de vooruitzichten voor het tweede halfjaar florissant, vooral met betrekking tot collectieve pensioenproducten. “Verder is de verkoop van individuele levensverzekeringen via het intermediair sterk verbeterd. Meer tussenpersonen verkopen onze producten en meer bestaande tussenpersonen hebben hun assortiment Aegon-producten uitgebreid.” Wel is het rendement op de productie met 7,9% ondermaats, “vooral door margedruk in aan hypotheken gerelateerde activiteiten en een wijziging in de rentestanden”. Concernbreed levert de nieuwe levenproductie gemiddeld een rendement van 14,7%. Ondanks de positieve geluiden over de gestegen verkoop van individuele levenpolissen was de gestandaardiseerde levenproductie in het eerste kwartaal nauwelijks hoger: _ 78 (77) mln.
Het operationeel resultaat uit traditionele levenproducten verbeterde tot _ 23 (11) mln. Het resultaat uit polissen voor risico van polishouders bedroeg _ 242 (-9) mln dankzij vrijgevallen voorzieningen voor gegarandeerde producten én het achterwege blijven van voorzieningen voor spaarkasovereenkomsten.
Schade
De schadetak van Aegon boekte geen progressie in omzet. De premie-inkomsten uit schadeverzekeringen bleven stabiel op _ 139 (143) mln, terwijl het brutoresultaat daalde tot _ 4 (10) mln door hogere claims. In Ongevallen en ziekte daalde de omzet 11% tot _ 85 (95) mln. Aegons WIA-product was goed voor de helft van de nieuwe schadeproductie. De investeringen voor de introductie van de verzekering zorgden wel voor een daling van het brutoresultaat tot _ 5 (8) mln.
Levensloop
In de eerste drie maanden sloot Aegon 825 levensloopcontracten met werkgevers, goed voor in totaal ruim 500.000 medewerkers. Tot nu toe zijn 13.500 levenslooprekeningen geopend, waarop inmiddels _ 12 mln is gestort.
Embedded value
Aegon maakte tevens de embedded value bekend over 2005. Dit getal, niet te verwarren met de waarde van de nieuwe productie, geeft de contante waarde aan van de verwachte winst uit de totale portefeuille. Wereldwijd steeg deze waarde met 27% tot _ 21 mld.
De waarde van de nieuwe productie – een weergave van de contante waarde van de verwachte uitkeerbare winst uit de in 2005 gesloten polissen – ging vorig jaar met 13% omhoog tot _ 550 mln. Nederland droeg daaraan _ 39 (29) mln bij. Wereldwijd daalde de nettowinst tot _ 630 (677) mln door onder meer lagere beleggingsopbrengsten. De verkoop van levensverzekeringen steeg 12% dankzij een recordomzet in het Verenigd Koninkrijk.

Reageer op dit artikel