nieuws

Levenportefeuille Levob naar Achmea

Archief

De werkmaatschappij Levob Levensverzekering verdwijnt binnenkort definitief. De vennootschap gaat op in Achmea Levens- en Pensioenverzekeringen. De juridische fusie, volgens planning per 1 juli aanstaande, is een uitvloeisel van het samengaan tussen Levob en Achmea in 2004.

De uit de fusie voortvloeiende portefeuilleoverdracht omvat 220.000 Levob-polissen. Daarvan is de helft premievrij; de rest zorgt jaarlijks voor een premie-inkomen van € 145 mln.

Reageer op dit artikel