nieuws

Levenomzet ING Nederland op peil ondanks hogere tarieven

Archief

Met de loyaliteit van klanten en vooral tussenpersonen jegens ING – met name Nationale-Nederlanden – is het niet slecht gesteld. Dat blijkt uit de cijfers van het concern over het eerste half jaar van 2004. “Het bedrijf heeft de prijsstelling van koopsompolissen aangepast, zonder dat dit een materieel effect heeft gehad op de omzet”, is een geruststellende conclusie die de ING-top heeft kunnen trekken.

“Het Nederlandse levenbedrijf vergrootte de marges door het aanpassen van de prijsstelling”, is de volgende voor ING verheugende vaststelling. De waarde van de nieuwe productie “herstelde zich” tot e 30 mln; in de eerste zes maanden van 2003 was die productie nog verliesgevend geweest (e -11,6 mln).
De levenproductie leverde aan periodieke posten e 76,0 mln nieuwe premie op, 5,4% minder dan in de eerste helft van 2003. De koopsommen leverden daarentegen 14,2% meer premie op: e 696,6 (609,9) mln.
Administratie
In Nederland daalde de operationele winst voor belastingen van het verzekeringsbedrijf met 7,2% tot e 621 mln. De bedrijfslasten namen met 16,5% toe, onder meer door “een reorganisatievoorziening voor het leven- en het schadebedrijf van e 21 mln én kosten voor het wegwerken van achterstanden en het verbeteren van de service binnen het levenbedrijf”. De verbetering van de administratieve prestaties, met name die van Nationale-Nederlanden, vraagt “hoonderden miljoenen” zei NN begin 2003 al eens.
Tijdens een analistenbijeenkomst in Londen heeft financieel directeur Cees Maas van ING die investeringen nader toegelicht. De totale investering bedraagt volgens Maas bijna e 120 mln, onder meer voor ICT-systemen en extra personeel. Dit jaar wordt e 75 mln in de dienstverlening van NN gepompt, waarbij de aanpassing van pensioenen aan de fiscale eisen van de commissie Witteveen zijn meegeteld. Volgend jaar wordt nog eens e 25 mln geïnvesteerd, terwijl in 2003 al voor e 20 mln in NN’s administratie was gestoken. Over de jaren 2001 en 2002 heeft ING geen cijfers voorhanden. “Er liepen toen al wel enkele ICT-projecten”, erkent een woordvoerder.
Verlies Zorg
De premieomzet uit levensverzekeringen steeg in ons land met nog geen procent tot e 3.070 (3.044) mln; het tweede kwartaal liet overigens een stijging van 2,7% zien tot e 1.407 mln. De schadepremies daalden met 11% tot e 1.112 (1.250) mln door de verkoop van de zorgportefeuille van Nationale-Nederlanden aan ONVZ (e 146 mln premie). Zonder die verkoop zou sprake zijn geweest van een premiegroei van 0,7%. Die verkoop heeft NN overigens een boekverlies van e 14 mln opgeleverd: de portefeuille had in de boeken van NN derhalve e 14 mln meer waarde dan dat ONVZ ervoor heeft betaald.
Daarentegen steeg de winst voor belastingen in het schadebedrijf met bijna 15% tot e 118 mln, voornamelijk dankzij een gunstig schadeverloop bij brand- en motorrijtuigenverzekeringen.
Hypotheken
Bij het bankbedrijf nam de portefeuille woninghypotheken in ons land met e 4,0 mld toe tot e 77,3 mld. Het renteresultaat verbeterde met 3%, waardoor een last teniet werd gedaan bij dochter Postbank van e 48 mln ter compensatie van klanten voor de teleurstellende resultaten op de beleggingshypotheek ‘MeerWaardehypotheek’.
De provisie uit het assurantiebedrijf steeg met 13,4% tot e 76 (67) mln, vooral in Nederland.
ING Direct
ING Groep boekte wereldwijd met 113.300 werknemers, een afname van 2%, een nettowinst van e 2,8 (2,0) mld. Het premie-inkomen steeg met 5% tot e 21,9 mld, waarvan meer dan 80% afkomstig is uit levensverzekeringen. Opvallend is de “aanhoudend sterke groei” bij ING Direct. De toevertrouwde middelen stegen in vergelijking met een jaar geleden met ruim 60% tot e 128 mld. Duitsland, Groot-Brittanië en de Verenigde Staten zijn de belangrijkste afzetgebieden. De meer dan tien miljoen klanten van ING Direct zijn verder te vinden in Canada, Spanje, Australië, Italië en Frankrijk.
Nieuwe productie ING Nederland 1e helft 1e helft 1e helft 2004 2003 2002 periodieke premies 76,0 80,3 85,1 koopsompremies 696,6 609,9 480,6 waarde 30,2 -11,6 22,4 (in e mln)

Reageer op dit artikel