nieuws

Levenhypotheek van Conservatrix met EMB (Financium)

Archief

In samenwerking met European Mortgage Brokers (EMB) heeft Conservatrix een nieuw hypotheekproduct in combinatie met een nieuwe levensverzekering geïntroduceerd. Volgens Conservatrix wordt deze productcombinatie gekenmerkt door lage hypotheekrenten en aantrekkelijke provisieregelingen.

EMB is een onderneming van hypotheekprocessor Financium, die zich volgens Conservatrix bedient van efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen, waardoor tegen lage kosten slagvaardig kan worden ‘geproduceerd’. “Hierdoor is EMB mede in staat een topprovisie op hypotheekgeld te geven, in combinatie met een hoge provisie bij de levensverzekering.”
Argenta
De ‘EMB-deal’ is de combinatie van hypotheekgeld van Argenta Spaarbank met een nieuw levenproduct van Conservatrix. Binnen de EMB deal is financiering alleen mogelijk op basis van Nationale Hypotheek Garantie. Verder zijn de acceptatiecriteria van Argenta van toepassing.
Het voor de EMB-deal ontwikkelde levenproduct, Het Solide Rendement Plan, is “een flexibel product dat een uitstekende mogelijkheid biedt om kapitaal op te bouwen op basis van degelijke beleggingen”. Het gaat hierbij om twee beursgenoteerde beleggingsfondsen: het Conservatrix Mix ‘SEU’ Fonds (SNS Euro Mix Fonds) en het Conservatrix Obligatie ‘A’ Fonds (Alrenta).
Ingeval er wordt gekozen voor het Conservatrix Obligatie ‘A’ Fonds wordt onder bepaalde condities een kapitaal gegarandeerd dat is gebaseerd op een netto fondsrendement van 4%.
Het Solide Rendement Plan is overigens niet los van de EMB-deal te sluiten.
Provisies
De tussenpersoon ontvangt 1,25% provisie over het hypotheekgeld. Daarnaast inzake de verzekering een provisie van 6% x premie x duur ineens (met een verdientermijn van vijf jaar). Als de tussenpersoon gespreid provisie wil ontvangen: 1,25% x premie x duur ineens per jaar en dat gedurende de eerste vijf verzekeringsjaren, vermeerderd met een bonus van 0,25% x premie x duur na het verstrijken van de eerste vijf verzekeringsjaren (mits de verzekering dan nog in stand is).
Een hypotheek in het kader van de EMB-deal moet notarieel passeren vóór 1 december.

Reageer op dit artikel